Vetőmagtermesztő és minősítő

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

Vetőmagtermesztő és -minősítő szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei   I. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI az Országos Képzési Jegyzék szerint   1. A szakképesítés azonosító száma:   32 6206 03   2. A szakképesítés megnevezése:   Vetőmagtermesztő és -minősítő   3. A szakképesítés megszerzésének előfeltételei:   Valamennyi kertész és általános mezőgazdasági szakmunkás szakmai végzettség.   II. A SZAKKÉPESÍTÉS MUNKATERÜLETE   1. A szakképesítéssel ellátható tevékenység:    A tevékenység (munkakör, foglalkozás, vállalkozás stb.)    FEOR száma    Megnevezése    6129    Vetőmagtermesztő és -minősítő   2. A szakképesítéssel ellátható további tevékenységek:    Kapcsolódó tevékenység (munkakör, foglalkozás, vállalkozás stb.)    FEOR száma    Megnevezése    6129    Egyéb növénytermesztési és kertészeti foglalkozások    5112    Gazdabolti eladó    5113    Piaci, utcai, vásári árus, átvevő   3. A képesítés célja:   Növény és kertészeti árutermesztésben jártas munkásokkal   a) megismertetni a vetőmagtermesztés sajátosságait és speciális elméleti és gyakorlati követelményrendszerét,   b) elsajátíttatni a vetőmagvizsgálat és vetőmag-minősítés alapelveit.   Fenti ismeretek megszerzése és a továbbiakban előírt gyakorlati követelményként elvégzett munka után az alkalmas munkások szakképzettségének tanúsítása.   4. A munkaterület jellemzése:   A szakképesített vetőmagtermesztő és -minősítő vállalkozhat vetőmag-szaporításra a szaporító terület elővetemény korlátozás és izolációs távolság figyelembevételével való kijelölésre a szaporítás szántóföldi ellenőrzésre való előkészítésére és a szakszerű betakarításra.   Vállalkozhat a technológiai előírások betartásával fajta és F1 vetőmag előállítására.   Elvégezheti saját nyersárujának előzetes értékbecslését, megállapíthatja a hulladék és idegenmag-tartalmat és előzetes csírázóképességi, illetve nedvességtartalmi vizsgálatot végezhet.   A szakképesítés vetőmagtermesztő és -minősítő - elsősorban a kapott és az adott fajtára vonatkozó termesztés-technológiai előírások szerint növénytermesztő jellegű zömében fizikai munkát végez.   A szakképesítés önmagában irányító és vezetői tevékenység végzésére nem jogosít.   III. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK   1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok:   - szaporító terület kijelölése (elővetemény korlátozás megállapítása - feljegyzések vagy táblatörzskönyv alapján, izoláció kimérése és bejárása),   - általános növénytermesztési alapműveletek:   talaj-előkészítés, vetés, tápanyag-utánpótlás, növényápolás, növényvédelem,   - speciális vetőmag-termesztési műveletek.   Frakcionált vetés, idegenelés, egészségi állapotra, illetve egyéb tulajdonságra való szelekció, speciális hibrid-előállítási munkák pl. címerezés vagy steril fertil egyedek megkülönböztetése, kivágása stb. szántóföldi ellenőrzésre való előkészítés,   - betakarítási művelet különös tekintettel a vetőmag minőségének megőrzésére és a termelés elkülönített kezelésére,   - szakszerű nyers vetőmag betárolás, illetve átadás,   - vetőmag-vizsgálati alapismeretek.   A tevékenység végzéséhez szükséges gépek, eszközök szakszerű használata és karbantartása. Erő és munkagépek használata külön jogszabályban előírt jogosítvány birtokában.   Anyagok, növényvédő szer, műtrágya szakszerű kezelése.   Alapvető vizsgálatokhoz szükséges gépek, mérlegek, szárítószekrény használata.   A teljes munkafolyamat során a környezetvédelmi és munkavédelmi előírások betartása.   2. Elméleti követelmények   Ismeret szintjén tudja:   Speciális ismeretek:   - faj-, fajta fogalmát   - nemesített vetőmag fogalmát,   - nemesített vetőmag szaporítási lépcsőit,   - kereskedelmi vetőmag fogalmát,   - standard vetőmag fogalmát,   - vetőmag-előállítás alapelveit,   a) hagyományos fajtáknál,   b) hibrid növényeknél,   - izoláció fogalmát és célját,   - elővetemény korlátozás célját,   - vetőmag értékmérő tulajdonságait,   - súlypótlékos vetőmaghasználat célját és alkalmazását,   - egymenetes és frakcionált vetés közötti különbséget,   - idegenelés fogalmát, célját,   - egészségi állapotra és egyéb tulajdonságokra való szelekció célját,   - hibrid-előállításnál idegen és öntermékeny