Veszélyesáru ADR ügyintéző

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

  Veszélyesáru-/ADR ügyintéző       I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben   szerepelő adatai     1. Szakképesítés azonosító száma: 52 5482 03   2. A szakképesítés megnevezése: Veszélyesáru-/ADR ügyintéző       II. A szakképesítés munkaterülete     1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   9129 Egyéb őrök és hasonló jellegű egyszerű foglalkozások     2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglakozások   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   3621 Szállítmányozási ügyintéző   3126 Környezetvédelmi szakelőadó   3154 Üzemfenntartási, üzembiztonsági foglalkozású   5359 Települési hulladék gyűjtő-szállító   3524 Polgári védelmi foglalkozások     3. A munkaterület rövid leírása   Azon termelő, feldolgozó, kereskedelmi, szolgáltatói, szállítói ágazatok telephelyei, ahol a hatályos besorolások, jogszabályok szerinti veszélyes anyagok, gyártmányok, készítmények, áruk, hulladékok stb. előállítása, kezelése, csomagolása, tárolása, szállításra/fuvarozásra előkészítése és azok telephelyen kívüli szállítása, fuvarozása, feladása és fogadása rendszeresen vagy esetenként történik.       III. A szakképesítés szakmai követelményei     1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok     Elsősorban az ADR, RID, ADN/ADNR, IMDG-kódex, ICAO–MU/IATA-VÁE előírásokból eredő feladatok végrehajtása, a kötelezettségek ellenőrzése. Különösen:   – a szállítási módozatok meghatározása,   – a veszélyes áruk szállításra való előkészítése,   – csomagolóeszközök, szállítóeszközök járművek kiválasztása, ellenőrzése,   – felszerelések kiválasztása, ellenőrzése,   – jelölések meghatározása,   – engedélyek beszerzése, jóváhagyási eljárások megszervezése,   – okmányok beszerzése, ellenőrzése,   – adatellenőrzés,   – a veszélyes áruk rakodásának ellenőrzése,   – nyilvántartások vezetése, statisztikák készítése,   – oktatási feladatok megszervezése és/vagy ellátása,   – veszélyes hulladékokkal kapcsolatos szakmai és jogi követelmények ismerete.     2. Követelmények   – A különböző veszélyes áruk lehetséges szállítási módjainak meghatározása a biztonság és gazdaságosság szempontjai szerint.   – Az alkalmas csomagolási módok meghatározása a vonatkozó szabályzatok alapján, a megfelelő csomagolóeszköz kiválasztása a szállítási feladat ismeretében.   – A megfelelő szállítóeszköz és jármű kiválasztása a biztonság szempontjai és a vonatkozó szabályzatokban meghatározott követelmények szerint.   – Az alkalmas felszerelések kiválasztása a szállítási feladat ismeretében.   – A szállítási okmányok, kísérőokmányok kitöltésére, az adatok ellenőrzésére vonatkozó jártasság.   – A megfelelő jelölések meghatározása a vonatkozó szabályzatok és a szállítási feladat ismeretében.   – A rakodások megtervezése, a rakodásra vonatkozó tilalmi és elkülönítési szabályok ismeretében.   – Az átmeneti tárolás szállítással összefüggő kérdéseinek megoldása.   A követelmények elsajátításához ajánlott tanfolyami óraszám a szükséges gyakorlatokkal együtt: 80 óra.       IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei     1. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok   – A veszélyes áruk nemzetközi szállításával (közúti, vasúti, vízi, légi) kapcsolatos tudnivalók.   – Szállítási módok.   – Csomagolóeszközök, feltételek.   – Felszerelések, eszközök.   – Küldeménydarabok, szállítóeszközök és járművek jelölése.   – Rakodási előírások.   – Okmányok.   – Szabályzatkezelés.   Használható segédeszközök: szabályzatok, katalógusok, jegyzet.     2. A szakmai vizsga részei     Írásbeli vizsga:   – teszt megoldása,   – az 1. pont feladatait felölelő komplex példamegoldás,   – különféle szállítási okmányok kitöltése.   Az írásbeli vizsga a gyakorlati vizsgának felel meg.     Szóbeli vizsga:   – a veszélyes áruk közúti, vasúti, légi, belvízi, valamint tengeri úton történő szállítására vonatkozó nemzetközi és nemzeti előírások,   – szállítás előkészítése,   – ellenőrzési feladatok.       V. A szakképzésben való részvétel, illetve a szakképesítés megszerzésének feltételei     1. A szakképzésben való részvétel feltételei   a) A hallgatókra vonatkozóan:   – középiskolai érettségi,   – 2 év vállalati gyakorlat (ajánlatos a gyakorlat olyan munkahelyen, ahol veszélyes anyagok szállításával is foglalkoznak).   b) A képzőkre vonatkozóan:   – a tanfolyam (vizsga) indításának feltételei:     = legalább ADR (vagy RID) szabályzat, hallgatói példányszámban,     = érvényes IMDG-kódex, ICAO/IATA, RID (vagy ADR), ADN, ADNR szabályzatok megléte, minimum 1 példányban.     2. A szakképesítés megszerzésének feltételei:   – a szakképesítő tanfolyamon való részvétel.       * * *