Vendéglátó technikus

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

    VENDÉGLÁTÓ TECHNIKUS     I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1. A szakképesítés azonosító száma: 52 7822 02   2. Szakképesítés megnevezése: Vendéglátó technikus     II. A szakképesítés munkaterülete     1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   3129 Egyéb technikusok     2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   1325 Vendéglátó tevékenységet folytató részegység vezetője   1354 Kereskedelmi és vendéglátóipari tevékenységet folytató részegység közvetlen termelésirányítója   1415 Vendéglátó kisszervezet vezetője   5121 Vendéglátó, vendéglős   5122 Cukrász   5123 Felszolgáló, vendéglátóipari eladó   5124 Szakács   5125 Szállodai portás   5127 Gazdaasszony, szobaasszony   5129 Egyéb vendéglátóipari foglalkozások     3. A munkaterület rövid, jellemző leírása   A vendéglátó technikus a vendéglátásban és a vendéglátással kapcsolatos szolgáltatási szférában vezetési, szervezési feladatokat ellátó szakember, aki korszerű, magasszintű szakmai és vállalkozási ismeretekkel, és konvertálható, továbbfejleszthető tudással rendelkezik.   Munkája során   – vendéglátó vállalkozások üzemeltetéséhez szükséges vezetői, szervezői, gazdálkodási feladatot lát el,   – vendéglátó egységben végzi, irányítja, szervezi, ellenőrzi – tulajdonosként, alkalmazottként – az árubeszerzési, a raktározási, a termelési, az értékesítési, a szállásadási és a szolgáltatási tevékenységeket,   – munkáltatói jogkört lát el, közvetlenül kijelöli a feladatokat, elkészíti a munkaidő-beosztást, a munkavállalók tevékenységét összehangolja, irányítja, ellenőrzi a végzett munka minőségét,   – kisebb egységekben részt vesz a beszerzésben, a raktározásban, az ételek, italok elkészítésében, a vendégek kiszolgálásában,   – végzi, megszervezi az egység, a vállalkozás ügyvitelét, adminisztrációját,   – biztosítja a működéshez szükséges pénzügyi forrásokat, és gondoskodik azok hatékony felhasználásáról,   – bemutatja, reklámozza az egység szolgáltatásait, kialakítja az üzletpolitikát, a marketingstratégiát, a cégarculatot,   – elemzi a piac és a környezet változásait, és ennek megfelelően alakítja ki a szolgáltatások típusait, formáit, árait,   – megtervezi az egység működését, üzleti tervet készít,   – képviseli a vállalkozást, kapcsolatot tart, együttműködik az ügyfelekkel, a szállítókkal, a hatóságokkal,   – üzleti, vendég-, törzsvendégkapcsolatot ápol, foglalkozik a vendégek panaszaival, felvetéseivel,   – rendezvényeket bonyolít le a szakma, az etikett és a protokoll szabályainak betartásával,   – gondoskodik a biztonsági, a tűz-, a munkavédelmi, a környezetvédelmi, a higiéniai, az egészségvédelmi előírások betartásáról, az észlelt hiányosságokat megszünteti.     III. A szakképesítés szakmai követelményei     III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és a hozzájuk kapcsolódó követelmények     1. A vendéglátó vállalkozások működésével kapcsolatos tevékenységek   – A balesetek megelőzése érdekében a munkaeszközök, a gépek, a védőeszközök előírás szerinti használata.   – Az anyagok tárolására, szállítására vonatkozó szabályok betartása, baleset előfordulásakor a szükséges intézkedések megtétele, elsősegélynyújtás az elemi szabályok szerint.   – A tűzesetek megelőzésére vonatkozó munkahelyi biztonsági szabályok betartása, tűz észlelésekor jelzés adása, a tűzoltó készülékek használata, a szükséges intézkedések megtétele.   – A környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása: az egység munkaterületére kiterjedő környezetszennyeződések elkerülése, közreműködés a munkafolyamat során keletkező káros környezeti hatások megszüntetésében, csökkentésében, a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása, a környezetbarát csomagolóanyagok előnybe részesítése, az újrahasznosítás lehetőségeinek kihasználása.   – Az élelmi anyagok és a késztermékek szakosított tárolására, szállítására, felhasználására vonatkozó egészségügyi, higiéniai szabályok szigorú betartása az eltarthatósági idő figyelembevételével.   – A személyi higiénia előírásainak betartása érdekében a munkaruha tisztaságáról, az ápolt és a tiszta megjelenésről való gondoskodás.   – Az ergonómia követelményeinek betartása a munkavégzés élettani és pszichikai hatásainak figyelembevételével.   – A munkavédelemmel kapcsolatos szabályok betartása, alkalmazása, védekezés a foglalkozási ártalmak és hatásaik ellen.     2. A munkahellyel kapcsolatos általános tevékenységek   – A munkaviszony létesítésével és megszüntetésével, valamint a munkavégzéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek érvényesítése a gazdálkodó szervezetek működési keretei között, a Munka Törvénykönyve, valamint a kollektív szerződés vonatkozó előírásai szerint.   – Az álláskeresés elméleti és gyakorlati tudnivalóinak alkalmazása.   – A munkahelyre, az üzletre vonatkozó alapvető magatartási, etik