Vendéglátó eladó

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI   I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 7822 022. A szakképesítés megnevezése: Vendéglátó eladó3. Hozzárendelt FEOR szám: 51234. Képzés maximális időtartama:Szakképzési évfolyamok száma: 2Óraszám:5. Elmélet aránya: 40%6. Gyakorlat aránya: 60% II. A szakképesítés egyéb adatai 1. A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatIskolai előképzettség:A vendéglátó eladó szakképesítés– tizedik évfolyamra épülő, vagy– a tizenhatodik életévét betöltött, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 27. § (8) bekezdésében szabályozott feltételekkel a tanulók számára választható, vagy– a tizenhatodik életévét betöltött, az általános iskola nyolcadik évfolyamát be nem fejezett és a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében a közoktatási törvény 27. § (8) bekezdésében szabályozott egy évig tartó szakképzést előkészítő évfolyamon az e rendelet 3. számú mellékletében a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportra meghatározott bemeneti kompetenciákat megszerzett tanulók számára választható.Szakmai előképzettség: –Előírt gyakorlat: –2. Pályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA pályaalkalmassági követelményeket és a szakmai alkalmassági vizsga követelményeit a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra kell hozni.3. Szakmai alapképzés időtartama: 1 év4. Szintvizsga:A gyakorlati képzés szervezője annak mérésére, hogy a tanuló a szakmai alapképzés során elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat, szintvizsgát szervezhet. III. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás-----------------------A munkakör, foglalkozásFEOR száma FEOR megnevezése-----------------------5123 Felszolgáló, vendéglátóipari eladó(pl. pincér, bárpincér)2. A munkaterület rövid, jellemző leírásaA vendéglátó eladó cukrászdában, eszpresszóban, kávéházban, gyorsétkező helyeken és kitelepüléseken ételeket és italokat értékesít. Ezek egy részét maga készíti el, másik részét készen kapja.– Előkészítő feladatai során: feltölti az italhűtőket, a cukrászvitrinbe tálcára helyezi a süteményeket, fagylaltot fagyaszt, kávét őröl, feltölti az italokat, a salátás pultot és az ételmelegentartót. Kihelyezi az árcédulákat, előkészíti a tálalóeszközöket, a csomagolóanyagokat, a felszolgáláshoz szükséges eszközöket. Üzembe helyezi a sütő-, főző-készülékeket, ellenőrzi az italautomatát.– A vendégek vagy a felszolgálók rendelései alapján egyszerűbb ételeket készít, a kész hideg ételeket, cukrászati termékeket adagolja és tálalja.– Hidegkonyhai és cukrászati termékek befejező műveleteit elvégzi, elvitel esetén becsomagolja.– Elkészíti és kiszolgálja a reggeli italokat, feketekávét főz és tálal, rendeléseket állít össze, fagylaltot adagol, turmix- és báritalokat készít.– Egyes üzletekben (cukrászda, eszpresszó, kávéház) felszolgál. Számláz, fizettet és rendet rak a vendégek után.– Műszak végén felméri a készletet, megállapítja a fogyást és elszámol.3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések-----------------------A szakképesítéssel rokon szakképesítésekazonosító száma megnevezése-----------------------33 7822 01 Pincér51 7822 01 Mixer31 7822 02 Gyorsétkeztetési eladó33 7826 01 Cukrász33 7826 02 Szakács IV. A szakképesítés szakmai követelményei A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények1. Vállalkozás működtetéseA szakember legyen képes– vállalkozást létrehozni és működtetni a mindenkori jogszabályok szerint,– információt adni üzleti terv készítéséhez, gondoskodni üzleti terv készítéséről,– marketing tevékenységet végezni (hirdetés, reklám, kiállítás, hirdetőtáblák, arculatformálás, kapcsolatot tartani az üzletfelekkel, figyelni a konkurenciát, az új trendeket)– kiválasztani a munkatársait,– irányítani a munkatársak tevékenységét (pl. heti munkabeosztást készíteni, szabadságot nyilvántartani, túlórát nyilvántartani, jelenléti ívet vezetni),– szervezni a vállalkozás munkafolyamatait,– érvényesíteni a vállalkozás jellegének megfelelő számviteli előírásokat,– elkészíteni a kalkulációt a receptura szerint, kiszámolni a szükséges nyersanyagok mennyiségét,– áruleltározást végezni,– értékelni a vállalkozás működésének hatékonyságát,– üzleti levelezést folytatni,– szakmai továbbképzéseken szakmai tudását fejleszteni és a lehetőséget dolgozóinak is biztosítani,– részt venni a szakmai szervezetek munkájában,– érvényesíteni a szervezetre vonatkozó minőségbiztosítás előírásait és szabályait.2. Informatikai, irodatechnikai és telekommunikációs eszközök kezeléseA szakember legyen képes– telefont és faxot kezelni,– számítógépes programokat használni,– Internetet használni.3. Ügyviteli és adminisztrációs tevékenység végzéseA szakember legyen képes– telefont, faxot kezelni,– biztosítani az üzemeltetéshez szükséges nyomtatványokat (pl. számlatömb, nyugtatömb, pénztárszalag),– pénztárgépet, számítógépet kezelni,– külső és belső bizonylatokat kezelni,– számítógépen a tevékenységhez kapcsolódó szakmai programokat kezelni,– kifizettetni a fogyasztás ellenértékét (fizetési módok),– pénztárosi feladatokat ellátni az üzlet szabályai és a számviteli előírások, aktuális jogszabályok szerint,– intézkedni nem fizető vendég esetén,– az előírásoknak megfelelően a talált tárgyakat kezelni.4. Munka-, tűz-, vagyon- és környezetvédelmi-, higiénés előírások és a HACCP előírásainak érvényesítéseA szakember legyen képes– betartani az alapvető munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat,– a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat előírásait megismerni,– megismerni, betartatni és betartani a munka-, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályokat, illetve higiéniai előírásokat, szükség esetén intézkedéseket megtenni,– érvényesíteni a vállalkozás és a vendég/vásárló vagyonának védelmével kapcsolatos előírásokat,– betartani és betartatni az alapvető környezetvédelmi előírásokat,– betartani és betartatni a higiénés és HACCP-s előírásokat.5. A gazdálkodással összefüggő alaptevékenység végzéseA szakember legyen képes– elhelyezni szakterületét a gazdaság egészében,– értékelni a gazdálkodás elemeit,– értelmezni a piaci kategóriákat, a piac működését,– felismerni a legfontosabb vásárlói magatartási szokásokat, a szükségletek változásait,– értelmezni a piaci verseny fogalmát,– értelmezni a rendelkezésre álló adatokat és eredményeket,– elvégezni az alapvető gazdasági számításokat,– felismerni az árak szerepét a gazdasági döntésekben,– értelmezni a legfontosabb adójogszabályokat és pénzügyi előírásokat.6. Árubeszerzés, készletezés és árutárolás elvégzéseA szakember legyen képes– összeállítani az árurendelést,– elvégezni az árubeszerzést,– árut tárolni a szakosított tárolás előírásainak megfelelően,– előkészíteni az árut a napi forgalomnak megfelelően,– a készentartás eszközeit kezelni (pl. melegentartó),– az italokat és ételeket megfelelő hőfokon tárolni,– a kenyér- és pékárut szakosítottan tárolni,– a fogyóeszköz, forgóeszközök kéziraktárának rendjét ellenőrizni és betartani,– a göngyölegeket fajtánként válogatva a kijelölt helyen tárolni.7. Az értékesítés előkészítéseA szakember legyen képes– információt gyűjteni a napi feladatokról,– megszervezni a napi munkáját,– ellenőrizni a napi üzemeltetéshez szükséges árukészletet,– ellenőrizni az üzemeltetés helyiségeit, környezetét (pl. rend, tisztaság, a növények állapota, műszaki állapot stb.),– az üzemeltetéshez szükséges gépeket, berendezéseket ellenőrizni (pl. hűtőszekrény, kávéfőző gép, jéggép, szénsavpalack stb.),– előkészíteni a gépeket, berendezéseket a végzendő technológiai művelet elvégzéséhez (pl. feltölteni olajjal, habot verni stb.),– ellenőrizni az evő- és tálalókészletek állapotát (tányér, evőeszköz, pohár, szalvéta, abrosz),– a napi feladatokhoz előkészíteni a megfelelő eszközöket (pl. tányérok, evő- és tálalóeszközök, üveg, porcelán eszközök),– előkészíteni az italpultot, bemutatásra feltölteni a kirakatokat és a hűtővitrineket,– előkészíteni a kenyér- és pékárut (pl. kenyérszeletelés, toast kenyér, péksüteménykínáló),– a felszolgáláshoz szükséges személyi felszerelést biztosítani (pl. dugóhúzó, üvegnyitó, zsebkés, toll, jegyzettömb, felszolgálókendő),– árlapot, ártáblát készíteni, összeállítani az előírásoknak megfelelően,– az üzlet jellegének megfelelő látványt, hangulatot kialakítani (pl. világítás, színek, terítők).8. Étel, ital készítéseA szakember legyen képes– a nyersanyagokat feldolgozásra alkalmassá tenni (pl. darabolni, tisztítani, felszelni stb.),– konyhatechnológiai alapműveleteket végezni az üzlet jellegének és ételválasztékának megfelelően (pl. sütni, főzni),– hidegkonyhai ételeket és salátákat készíteni,– befejező műveleteket végezni, értékesítés előtt vizsgálni az áru minőségét (pl.: díszíteni, öntetet használni, fűszerezni),– kávét, kávékülönlegességeket készíteni, szervírozni,– a vendég igényeinek megfelelően díszített alkoholos és alkoholmentes kevert italokat készíteni (pl. turmix, shakek),– a vendég előtt befejező cukrászműveleteket végezni (pl. szeletelni, adagolni, díszíteni).9. Értékesítés végzéseA szakember legyen képes– fogadni a vendégeket,– felvenni a rendelést (étel, ital, aperitif stb.),– rendelés alapján kiszolgálni a vendégeket, ételeket, italokat felszolgálni különböző felszolgálási módot alkalmazva,– ételeket, cukrászsüteményeket adagolni, tálalni,– cukrászsüteményeket csomagolni (pl. szállításhoz),– kiszállításra előkészíteni az ételt, italt,– igény esetén kiegészítő szolgáltatást nyújtani a vendégeknek (pl. taxi, zene, virág, szoba stb.),– részt venni az értékesítőhelyen kívüli rendezvények lebonyolításában (pl. fogadások, partyk, kávészünetek stb.),– kezelni a tevékenységhez kapcsolódó berendezéseket és gépeket (pl. kávéőrlő, kávéfőző, melegítő, szeletelő, hűtővitrinek, TV, video, zenegép),– tisztítani – munkavégzés közben is – a pultot, használati tárgyakat, eszközöket,– az értékesítés befejező munkálatait végezni: véleményt kérni, számlát adni, elköszönni,– a vendégpanaszt kezelni, megoldani,– a vendéggel az értékesítés valamennyi lépése során idegen nyelven beszélni, a vendéget idegen nyelven tájékoztatni.10. Zárás utáni teendők elvégzéseA szakember legyen képes– előkészíteni a vendégteret a takarításhoz (pl. asztalok rendbehozatala, leszedése),– forgalom-elszámolást készíteni (számla, készpénz),– feltölteni az italpultot,– a higiénés előírásoknak megfelelően szakszerűen tárolni az élelmiszereket,– az eszközöket a szakosításnak megfelelően tárolni (pl. textília, üveg, porcelán),– a szelektív hulladékgyűjtésnek megfelelően összegyűjteni a hulladékot,– az értékesítési helyeket a helyi szabályzatnak megfelelően bezárni.11. Pénzkezelési feladatok végzéseA szakember legyen képes– pénztárgépet kezelni,– a vendég számára a számlát összeállítani,– a napi bevétellel elszámolni,– a számítógépen étlapot, itallapot szerkeszteni,– biztosítani az üzemeltetéshez szükséges nyomtatványokat (pl. számlatömb, nyugtatömb, pénztárszalag),– a pénztárosi feladatokat ellátni az üzlet szabályai és a számviteli előírások szerint (valutában is),– váltópénzt, előleget kezelni,– kifizettetni a fogyasztás ellenértékét (készpénz, átutalás, bankkártya),– a nem fizető vendég esetén intézkedni. IV. A szakképesítés vizsgakövetelményei 1. Szakmai vizsgára bocsátás feltételeiA szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak követelményeinek teljesítése.2. A szakmai vizsga részeiA szakmai vizsga írásbeli, gyakorlati és szóbeli részekből áll.Az írásbeli vizsga tantárgyai és időtartama– Vendéglátó gazdálkodási és vállalkozói alapismeretek1. A vállalkozás működtetése3. Ügyviteli és adminisztrációs tevékenység végzése5. Gazdálkodással összefüggő tevékenység végzéseAz írásbeli vizsga időtartama: 180 percA gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama– Vendéglátó eladói gyakorlatok2. Informatikai, irodatechnikai és telekommunikációs eszközök kezelése3. Számviteli és adminisztrációs tevékenység végzése4. Munka-, tűz-, baleset-, vagyon- és környezetvédelmi előírások érvényesítése6. Árubeszerzés, készletezés és árutárolás elvégzése7. Az értékesítés előkészítése8. Étel, ital készítése9. Értékesítés végzése10. Zárás utáni teendők11. Pénzkezelési feladatok ellátásaA gyakorlati vizsga időtartama: 160 percA szóbeli vizsga tantárgyai és időtartama– Élelmiszerismeret6. Árubeszerzés, készletezés és árutárolás elvégzése – élelmiszerismeret, italismeret– Vendéglátó eladói ismeretek8. Étel, ital készítése9. Értékesítés végzése– Szakmai idegen nyelv9. Az értékesítéshez kapcsolódó szituáción alapuló kommunikáció, valamint egyszerűbb szakmai szövegek megértése.A szóbeli vizsga időtartama: (3 x 10 perc) 30 perc3. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésévelAz írásbeli vizsga tartalmaKözpontilag kiadott írásbeli feladatsor megoldása vendéglátó gazdálkodási és vállalkozói alapismeretek tantárgyból:– a legfontosabb gazdasági alapfogalmak, összefüggések,– áruforgalmi mérlegsor,– készletgazdálkodással összefüggő feladatok,– árképzés,– viszonyszámok,– jövedelmezőség, eredmény kiszámítása, üzemgazdasági mutatók,– munkabérrel, termelékenységgel kapcsolatos alapvető feladatok,– gyakoribb adminisztrációs feladatok, bizonylatok kitöltése.A gyakorlati vizsga tartalmaA gyakorlati vizsgán a III. fejezetben és IV. pontban szereplő szakmai követelmények figyelembevételével az oktatást végző intézmény állítja össze a vizsgafeladatokat, melyet a vizsga elnöke hagy jóvá.A gyakorlati vizsga részei:EszközfelismerésA vizsgázónak a kikészített kb. 30 db különféle éttermi eszköz közül a vizsgabizottság által személyenként külön-külön kijelölt 10 db-ot kell pontosan megneveznie.Kommunikációs gyakorlatA vizsgázónak a vizsgabizottság tagjaival kell szakmai szituációs beszélgetési gyakorlatot folytatnia. (pl: rendezvény felvétele, ételajánlás, reklamáció kezelése stb.).Számítógép használataA vizsgázónak két ártáblát kell elkészítenie a csomagolandó cukrászsütemény választékból, ármegjelöléssel.Kevert ital készítéseA vizsgázónak a vizsgáztató intézmény által biztosított italokból két adag kevert italt kell készítenie. Ez csak standard ital vagy turmix lehet!Hidegkonyhai termék, egyszerű melegétel készítéseA vizsgázó központilag kiadott tételsorból húz, ezt készíti el.A készített étel felszolgálása, valamilyen itallal (előtte terítés)A vizsgázó az általa készített ételt és a tételben szereplő italt szolgálja fel, asztalnál ülő vendég részére. A felszolgálás előtt az asztalt megteríti.Sütemény, hidegkonyhai termék, vagy palackos ital csomagolásaA vizsgázó az általa kihúzott, a központilag kiadott feladatsorban szereplő cukrászsüteményeket, vagy ételeket vagy palackozott italt csomagol elvitelre.A szóbeli vizsga tartalmaA szóbeli vizsgán a IV. fejezetben szereplő szakmai követelmények figyelembevételével összeállított „A”, „B” és „C” központi tételsor alapján számolnak be tudásukról a jelöltek.„A” tételsor: Élelmiszerismeret– árubeszerzéssel, készletezéssel, árukezeléssel kapcsolatos ismeretek– alapvető áruismeret„B” tételsor: Vendéglátó eladói ismeretek– alapvető étel és italkészítési ismeretek– egyszerűbb hidegkonyhai készítmények, szendvicsek készítésének ismerete– egyszerűbb melegételek, befejező fogások készítésének ismerete– kávé és kávéspecialitások fajtái, készítésének ismerete– kevert italok fajtái, standard kevertitalok készítésének ismerete– értékesítéssel, felszolgálással kapcsolatos alapvető ismeretek, előállított ételek és italok értékesítése– higiénés szabályok, HACCP szabályainak ismerete, alkalmazása„C” tételsor: Szakmai idegen nyelv– idegen nyelven történő kommunikáció – a IV.9. pontban szereplő szakmai követelmények figyelembevételével összeállított központi szituációs feladatok megoldása– az oktatást végző intézmény által összeállított egyszerűbb szakmai szöveg megértése4. A szakmai vizsga egyes részei, tantárgyai alóli felmentés feltételeiAz írásbeli vizsga alól felmentés adható, ha a vizsgázó a tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettségre épülő szakmai bizonyítvánnyal rendelkezik, és hitelt érdemlően bizonyítja a IV. fejezetben és a V.2. pontban feltüntetett követelmények alapján letett vizsgája eredményességét.A gyakorlati vizsgarész alól felmentés nem adható.A szóbeli vizsgán fel entés adható, ha a vizsgázó a tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettségre épülő rokon szakmai szakképesítéssel rendelkezik, és hitelt érdemlően bizonyítja a IV. fejezetben és a V.2. pontban feltüntetett, a tételsorhoz kapcsolódó követelmények alapján letett vizsgája eredményességét.Az idegen nyelvi vizsga alól felmentés adható, ha a vizsgázó vendéglátó szakmai anyaggal bővített legalább alapfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkezik.5. A szakmai vizsga értékeléseA vonatkozó rendelet szerint kell eljárni.