Vegyipari gépésztechnikus

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

  VEGYIPARI GÉPÉSZTECHNIKUS     I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1. A szakképesítés azonosító száma: 52 5449 02   2. Szakképesítés megnevezése: Vegyipari gépésztechnikus     II. A szakképesítés munkaterülete     1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   3117 Gépésztechnikus     2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   7439 Vegyi- és élelmiszeripari gépszerelő   8136 Vegyianyaggyártó   7439 Nyomástartóedény-gépész   8229 Nyomástartó-berendezés kezelő   3194 Műszaki rajzoló   3192 Minőségellenőr   8131 Kőolaj-feldolgozó   7439 Géplakatos   3117 Gépésztechnikus   3117 Élelmiszeripari gépésztechnikus   8133 Általános vegyipari szakmunkás   3159 Kazánok és fűtött nyomástartó edények vegyi kezelését irányító műszaki vezető   8299 Kompresszor-, légtartály- és szivattyúkezelő   8299 Hűtőgépkezelő   3129 Ipari informatikai technikus   3139 Számítógépkezelő   3139 Számítástechnikai szoftverüzemeltető     3. A munkakör rövid, jellemző leírása   – A vegyi- és élelmiszeripar területén mérnöki felkészültséget nem igénylő gépészeti jellegű üzemeltetői, műszaki fejlesztői, tervezői, irányítói, ellenőrző, gyártó, karbantartó és műszaki adminisztratív feladatok ellátására.   – A vegyipari gépésztechnikusi végzettséggel betölthető munkakörök a termelőegység jellegétől függően az alábbiak:     = üzemvezető, művezető, gyártási ágazatvezető,     = üzemi technológus,     = gyártáselőkészítő, műszaki programozó,     = számítógépes adatnyilvántartó,     = diszpécser, műszaki koordinátor,     = számítógépes műszaki rajzoló,     = gyártóeszköz-gazdálkodó,     = gyártásközi műszaki ellenőr, végátvevő,     = műszaki ellenőr,     = üzemeltető technikus,     = anyagvizsgáló, önálló laboráns,     = normatechnológus,     = szerkesztő rajzoló.   – Részt vesz:     = a vegyipari gépek és készülékek korszerűsítési munkálataiban,     = a vegyipari gépek és készülékek szerkezeti elemeinek tervezésében,     = új technológiák kidolgozásában és bevezetésében,     = az adott gyártmány minőségbiztosításában,     = a gépek, berendezések és műszerek biztonságos üzemeltetésének megszervezésében,     = a hibafeltárásban,     = a javítási technológiák előírásában.   – Folyamatosan ellenőrzi:     = a technológiai fegyelem betartását,     = az üzemeltetés, gyártás, javítás és rendszeres karbantartás során felhasznált anyagok, segédanyagok, gépek, mérőeszközök műszaki paramétereit.   – Gondoskodik:     = a munkavédelmi, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírások betartásáról,     = a hatáskörébe tartozó gépek, készülékek és mérőműszerek megfelelő műszaki állapotáról,     = a folyamatos üzemeltetéshez, termeléshez, karbantartáshoz, javításhoz szükséges anyag-, segédanyag-, gép-, szerszám-, készülék-, mérőeszköz- és energiaellátásról.   – Magasabb szakmai felkészültséget igénylő fizikai jellegű munkák végzése:     = bonyolult vegyipari berendezések üzemeltetése,     = próbaüzemeltetés, hibafeltárás, elhárítás,     = gépészeti jellegű laboratóriumi feladatok ellátása.,     = kísérleti munkákban való részvétel.     III. A szakképesítés szakmai követelményei     III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatcsoportok, feladatok     1. Vállalkozói, munkajogi, szervezési és vezetési ismeretek alkalmazása   – Egy adott témára vonatkozó törvények, jogszabályok, rendeletek összegyűjtése, változások követése, értelmezése szakmai útmutatás alapján.   – Jogi szabályozási eszközök hozzáférhetőségi helyének és módjának ismertetése egy adott témára vonatkozóan.   – A közjog és a magánjog, valamint a törvények, rendeletek és jogszabályok megkülönböztetése.   – Az államszervezet felépítésének magyarázata az Alkotmány alapján.   – A polgárjog alapfogalmainak, jogrendszerének bemutatása a Polgári Törvénykönyv szerint.   – Gazdasági társulások jogi szabályozásának megkülönböztetése a jogi és gazdasági kritériumok alapján.   – Az adatvédelmi törvény előírásainak ismertetése.   – A munkaviszony létesítésével, megszűnésével kapcsolatos alapfogalmak.   – Próbaidővel és szabadsággal kapcsolatos fogalmak ismerete a Munka Törvénykönyve alapján.   – A munkáltató és a munkavállaló jogainak ismerete a Munka