Vasszerelő

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

  VASSZERELŐ       I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1.1. A szakképesítés azonosító száma: 31 5216 19   1.2. Szakképesítés megnevezése: Vasszerelő       II. A szakképesítés munkaterülete     2.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   7613 Vasbetonszerelő     2.2. A munkaterület leírása, a végezhető tevékenységek összegzése     Hagyományos és korszerű (előregyártott) technológiával előállított vasbeton szerkezetek acélszerelésének elkészítése.   A szerelés elkészítéséhez szükséges fogadófelületek, szerkezetek ellenőrzése, a hibák felfedése, a tárgykörbe tartozó kisebb javítási munkák elvégzése.   Egyedi és tipizált vasbeton termékek elkészítéséhez szükséges acélvázak szerelései.     2.3. A szakképesítéssel betölthető rokon munkakörök, foglalkozások   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma, megnevezése   -----------------------     –       III. A szakképesítés vizsgakövetelményei     3.1. A szakmai vizsgán számon kérhető     Ismeretek:   – a hagyományos és korszerű vasbeton szerkezetek jellemzői, velük szemben támasztott alap-, kiegészítő és speciális követelmények,   – az épületszerkezetek rendszere, különös tekintettel a teherhordó épületszerkezetekre,   – a szakmai ismeretek elsajátításához szükséges alapvető fizika, mechanikai mérés és matematika alapismeretek,   – a vasbeton szerkezetek készítésének hagyományos és korszerű kivitelezési módozatai,   – a gazdaságos termékelőállítás főbb elvei.     Jártasságok:   – a bonyolultabb szerelési tervek segítséggel történő értelmezése,   – a szerkezeti elemekre ható erőhatások megítélése,   – a termékek fejlesztésének korlátaiban, valamint a helytelen, szakszerűtlen kivitel megítélése,   – a fogadószerkezetek műszaki megítélése, azok hibáinak feltárása.     Készségek:   – az acélbetétek egyengetése, méretreszabása, hajlítása, toldása,   – gyártási vagy szerelési tervről szerkezetek helyszíni, illetve üzemi körülmények közötti legyártása,   – hagyományos és korszerű kötések készítése,   – a kész termékek szakszerű tárolása,   – félkész termékek munkahelyi beépítése,   – vaskimutatási (acélkigyűjtési) tervek értelmezése,   – munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása,   – a munkavégzés során előálló műszaki problémák önálló megoldása.     3.1.1. Oktatott tantárgyak     Anyag- és gyártásismeret   Szakmai ismeretek   Szakmai gyakorlat     3.2. A szakmai vizsga részei     3.2.1. Írásbeli vizsga (komplex feladat):   – anyag- és gyártásismeret,   – szakmai ismeretek.     3.2.2. Szóbeli vizsga     Anyag- és gyártásismeret:   – a betonacélok szilárdsági jellemzői, a húzószilárdság vizsgálati módszerei,   – a betonacélok szabványos jelölése,   – az acél fizikai, kémiai tulajdonságai,   – a beton és betonacél együttdolgozását biztosító anyag jellemzői,   – helyszínen szerelt betonacélok fogadószerkezeteinek anyagai,   – a betonacél, illetve a kész armatúrák munkahelyi tárolásának szabályai, anyag- és szerkezetvédelem,   – speciális acélok és speciális acélbetétek,   – hegesztéshez felhasználható anyagok és megválasztásukat meghatározó tényezők,   – vasbeton szerkezetekhez felhasználható beton minőségének meghatározása,   – a szerelés során felhasználható segédanyagok, lágyanyagok jellegük és szerepük szerint.     Szakmai ismeretek:   – a betonacél mint építőanyag,   – a betonacélok felületi megmunkálása,   – betonacélok, acélbetétek, beépítési szabályai, szilárdsági jellemzői,   – terv- és rajzolvasási gyakorlatok épületszerkezetekre koncentrálva,   – hagyományos kötések készítése,   – korszerű kötőelemek elkészítése,   – koszorú, gerenda, áthidaló acélszerkezetek,   – lemezszerkezetek vasalásai,   – pillérek, oszlopok, keretszerkezetek vasvezetése,   – hagyományos és korszerű szerelések,   – műanyagokról, mint a szereléshez felhasználható segédanyagokról,   – vasbeton szerkezetekhez felhasználható beton minősége,   – a vasvezetés legfontosabb előírásai, szabályai,   – vasbeton lemezfödémek,   – az acélbetétek kialakításának szabályai, hajlítás, kampózás, toldás,   – feszített vasbeton szerkezetek legfontosabb jellemzői,   – műszaki és minőségi követelmények meghatározásának elvei,   – fogadószerkezetek ismeretei,   – kész termékek átadás-átvételének szabályai,   – felmérési és elszámolási szabályok ismerete,   – munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem.     3.2.3. Gyakorlati vizsga     A feladatot úgy kell meghatározni, hogy 7 órás elkészítési idő mellett legyen lehetőség meggyőződni a vizsgázók hagyományos, illetve korszerű szerelési ismereteiről:   – mérési, jelölési feladatok előre meghatározott feladatokhoz felhasználható anyagféleségeken,   – egyengetés, vágás, hajlítás,   – hagyományos kötések készítése, helyes kötözőanyag vonalvezetés a szerkezet jellegétől függően, kötözőhuzal szabálya és kötegelése,   – korszerű kötőelemek készítése,   – koszorú, gerenda, áthidaló acélszerelésének elkészítése,   – lemezszerkezetek vasalásának készítése, falak, födémek, ferde lemezek,   – lépcsők vasszerelésének elkészítése,   – oszlopok, pillérek, keretszerkezetek vasszerelése,   – konzolos szerkezetek vasszerelése,   – félkész termékekből (hálók, létrák) elkészíthető szerkezetek,   – acél vázszerkezetek készítése,   – íves és összetett megjelenési formájú szerkezetek betonacél szerelése,   – fogadószerkezetek ellenőrzése, méret, állékonyság, szerkezeti alkalmasság, szakszerűség.       IV. A szakképzésben való részvétel, illetve a szakképesítés megszerzésének feltételei     4.1. A szakképzésben való részvétel feltétele:   – nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség és betöltött tankötelezettségi kor,   – egészségi alkalmasság, valamint   – szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelni.     4.2. A szakképesítés megszerzésének feltételei:   – a szakképesítő oktatásban való részvétel,   – sikeres szakképesítő vizsga.