Vasbeton és műkőkészítő

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

  VASBETON- ÉS MŰKŐKÉSZÍTŐ     I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1. A szakképesítés azonosító száma: 31 5220 04   2. Szakképesítés megnevezése: Vasbeton- és műkőkészítő     II. A szakképesítés munkaterülete     1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   8144 Betonelemterméket gyártó gépkezelő     2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   7636 Épületszobrász, kőfaragó   7611 Kőműves     3. A munkaterület rövid, jellemző leírása   – A gyártási technológiának megfelelően, a műszaki előírásokat betartva a tervek alapján vasbeton és műkőelemeket, illetve szerkezeteket készít, a beépítés helyszínén, valamint üzemben és előregyártva.   – A munkafolyamatban szükséges műveletekhez kiválasztja, használja a szükséges kézi és gépi eszközöket, segédanyagokat, védőeszközöket, szükség szerint elvégzi karbantartásukat.   – Egyszerűbb elemek gyártásához elkészíti a sablonokat (fából, műkőből, gipszből), az armatúrát.   – Kialakítja a terv szerinti felületet.     III. A szakképesítés szakmai követelményei     III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok     1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása   – A munkahelyre vonatkozó általános előírások betartása.   – A munkahely megfelelő kialakítása, helyes anyagtárolás, közlekedési utak biztosítása.   – A saját és a környezetben dolgozók balesetvédelmének biztosítása.   – A különböző technológiák, munkafolyamatok végzése során a speciális biztonsági előírások alkalmazása (védőfelszerelések használata).   – Munkahelyi balesetnél a sérült számára szükséges elsősegély nyújtása, a balesetet kiváltó ok megszüntetése, munkahelyi vezetők és segélynyújtó szervezetek értesítése.   – A munkahelyre vonatkozó általános tűzvédelmi előírások betartása.   – A tűzoltó készülékek (por-, hab-, gázoltó készülékek) használatára vonatkozó előírások betartása.   – Az anyagok tárolására, szállítására, felhasználására vonatkozó előírások betartása és a megfelelő védőfelszerelések használata.   – A tűz- és robbanásveszélyek megelőzésére vonatkozó előírások (nyílt láng használata, dohányzási tilalom) betartása.   – A munkahelyre vonatkozó általános környezetvédelmi előírások betartása.   – Szerkezetek készítéséhez használt anyagok, adalékszerek és a keletkezett hulladék tárolására vonatkozó előírások betartása.   – A levegőszennyezés csökkentésére vonatkozó előírások ismerete és megtartása a munkafolyamatok során.     2. Anyagok, szerszámok, eszközök, gépek használata a munkafolyamatban   2.1. Anyagok   Vasbeton készítéséhez:   – Betonacél egyengetésének eszközei.   – Zsaluzatok, sablonok.   – Melegen és hidegen hengerelt acélgyártmányok, betonacélok.   – Adalékanyagok (homokos kavics, osztályozott anyagok stb.).   – Kötőanyagok.   – Adalékszerek.   Műkő készítéséhez:   – Sablonok, formák, minták anyagai.   – Adalékanyagok (kőzuzalékok, őrlemények).   – Kötőanyagok.   – Színezőanyagok.   2.2. Kéziszerszámok   Vasalások, armatúrák készítéséhez:   – Betonacél egyengetésének eszközei.   – Betonacél vágásának eszközei.   – Betonacél hajlításának eszközei.   – Az összeerősítés, kötözés eszközei.   A beton és műkő keverésének, a keverék szállításának, bedolgozásának eszközei:   – Friss keverék készítésének eszközei.   – A keverék szállításához használatos eszközök.   A bedolgozás (csömöszölés, döngölés) eszközei.   A műkő felületének megmunkálására használatos eszközök:   – Csiszoláshoz alkalmazható eszközök (száraz és vizes csiszoláshoz).   – Szemcsézéshez, véséshez, durva- és finom kőszerű megmunkáláshoz (hegyeseléshez, rovátkoláshoz, bordázáshoz) használatos eszközök.   Gépek:   – Betonacél egyengetéséhez, vágásához, hajlításához, hegesztéséhez.   – Beton és műkő keverésének, szállításának, tömörítésének gépei.   – Műkő felületének csiszolására, rovátkolására, vágására alkalmas gépek (szárazon, vizesen).     3. Mennyiségek, méretek meghatározásához szakmai számítások végzése   – Felületek meghatározása (területszámítás).   – Térfogatszámítás:     = adalékanyag mennyiségének kiméréséhez,     = kötőanyag mennyiségének meghatározása (keverési arány alapján).   – Keverési víz mennyiségének meghatározása (víz–cement tényező alapján).   – Elemek, szerkezetek és keverékek súlyának számítása.   – Lépcsőméretek értelmezése, meghatározása.   – Acélbetétek mennyiségének (darabszámának) és méreteinek meghatározása.   – Színezőanyagok, adalékszerek százalékos adagolásának meghatározása.     4. Műszaki dokumentációk felhasználása, olvasása   – A vetületi ábrázolás szabályainak ismerete, felismerése.   – Axonometrikus és perspektivikus ábrázolás ismerete.   – Szabadkézi rajz, vázlat szerkezetekről, szerkezeti elemekről.   – Méretek megadásának szabályai, értelmezése:     = méretvonalak, kótázások felismerése,     = magassági méretek olvasása,     = szerkezetjelölések alkalmazása, olvasása,     = vonalfajták értelmezése.   – Méretarányok alkalmazása, értelmezése.   – A gyártáshoz, kivitelezéshez szükséges tervrajzok kiválasztása.   – Egyszerűbb vasbeton és műkőelemek méretarányos részletrajzának elkészítése.     5. Munkafolyamatok előkészítése   – Alapinformációk tanulmányozása.   – Munkafolyamatok műveletekre bontása, műveleti sorrend meghatározása.   – A megfelelő anyagok kiválasztása, mennyiségi meghatározása.   – A munkahely (terület) előkészítése.   – A szükséges szerszámok, segédeszközök, védőfelszerelések kiválasztása, ellenőrzése, karbantartása.     6. Egyszerű vasbeton és műkőelemek készítése általános előregyártási technológiával   6.1. Sablonok, formák alkalmazása, használata, gipszhúzások készítése, minták felhasználása:   – Különböző sablonok (keret, zárt, öntő), formák kezelése, előkészítése, szerelése.   – Egyszerű sablonok, formák készítése.   – Egyszerű gipszhúzások (egyenes, íves) készítése.   – Minta felhasználása sablon, forma készítéséhez.   6.2. Betonacél vasalat, armatúra készítése:   – Tervrajzok olvasása (méretek, ada