Vas és fémipari előkészítő

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

A vas- és fémipari termékek előállításának folyamata felosztható a gyártás tervezésének, a gyártás előkészítésének és a gyártás végrehajtásának részfolyamataira. E rendszeren belül a gyártáselőkészítés célja a gyártás feltételeinek a megteremtése. A vas- és fémipari előkészítő – a gyártási folyamat részeként – a gyártáshoz szükséges anyagi eszközöknek a biztosítását végzi, a gyártási programban és a műszaki dokumentációkban előírtak szerint. A vas- és fémipari előkészítő tevékenységi köre – A vállalati ügyviteli szabályzatban és a műszaki alapdokumentációkban előírt alapadatok (bizonylatok, gyártási program, anyagnorma, megrendelés, anyagutalványok, esetenként művelettervek, műveleti utasítások, gyártmányrajzok) felhasználásával intézi az anyagvételezést. – Szervezi az anyagszállítást, szükség szerint az átmeneti raktározást, esetenként a technológiai előkészítést (darabolást, felülettisztítást). – A vételezett, illetve előkészített anyagokat eljuttatja a gyártás helyére (gyártásba viszi), vagy szervezi a gyártásba vitelt, majd a gyártás befejeztével elvégzi az anyagelszámolást. – Vételezi a gyártóeszközöket és a segédanyagokat. A tevékenység tartalma e feladatcsoportosítást elvileg megtartva eltérő lehet új gyártmány előkészítése, illetve a már gyártott termék ismételt gyártásbavitele, valamint egyedi és sorozatgyártás esetén.