Vas és fémipari előkészítő

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

  VAS- ÉS FÉMIPARI ELŐKÉSZÍTŐ     I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1. A szakképesítés azonosító száma: 31 5239 03   2. Szakképesítés megnevezése: Vas- és fémipari előkészítő     II. A szakképesítés munkaterülete     1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   7490 Egyéb vas- és fémipari foglalkozások     2. A szakképesítéssel betölthető további és rokon munkakörök, foglalkozások   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   7490 Fémtömegcikkgyártó   7423 Fémforgácsoló     3. A munkaterület rövid, jellemző leírása   A vas- és fémipari termékek előállításának folyamata felosztható a gyártás tervezésének, a gyártás előkészítésének és a gyártás végrehajtásának részfolyamataira. E rendszeren belül a gyártáselőkészítés célja a gyártás feltételeinek a megteremtése.   A vas- és fémipari előkészítő – a gyártási folyamat részeként – a gyártáshoz szükséges anyagi eszközöknek a biztosítását végzi, a gyártási programban és a műszaki dokumentációkban előírtak szerint.   A vas- és fémipari előkészítő tevékenységi köre   – A vállalati ügyviteli szabályzatban és a műszaki alapdokumentációkban előírt alapadatok (bizonylatok, gyártási program, anyagnorma, megrendelés, anyagutalványok, esetenként művelettervek, műveleti utasítások, gyártmányrajzok) felhasználásával intézi az anyagvételezést.   – Szervezi az anyagszállítást, szükség szerint az átmeneti raktározást, esetenként a technológiai előkészítést (darabolást, felülettisztítást).   – A vételezett, illetve előkészített anyagokat eljuttatja a gyártás helyére (gyártásba viszi), vagy szervezi a gyártásba vitelt, majd a gyártás befejeztével elvégzi az anyagelszámolást.   – Vételezi a gyártóeszközöket és a segédanyagokat.   A tevékenység tartalma e feladatcsoportosítást elvileg megtartva eltérő lehet új gyártmány előkészítése, illetve a már gyártott termék ismételt gyártásbavitele, valamint egyedi és sorozatgyártás esetén.     III. A szakképesítés szakmai követelményei     III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok     1. Munkajogi, biztonságtechnikai (munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi) előírások ismerete, alkalmazása   – A munkahelyre vonatkozó magatartási szabályok ismerete, betartása.   – A munkába lépés, munkakezdés, munkavégzés személyi feltételeinek megismerése.   – A munkahelyre vonatkozó általános biztonságtechnikai előírások megismerése, betartása.   – A munkavégzéshez kapcsolódó technológiák speciális biztonságtechnikai előírásainak ismerete, betartása.     2. A munkafolyamat tervezésének és szervezésének feladatai   – A gyártási program tanulmányozása, a feladat áttekintése.   – A feladat ismeretében az anyagellátás feltételeinek (raktári készlet, minőség, választék) ellenőrzése.   – A gyártási program alapján a szükséges ügyviteli és műszaki dokumentációk előkészítése.   – A szükséges előkészítő és kiegészítő (kooperációs) tevékenység felmérése, összehangolása.   – Anyagmozgatás, szállítás előkészítése, szervezése.     3. Metrológiai feladatok, mérések és mérőeszközök használata   – SI mértékegyésgrendszer alkalmazása.   – Hosszméretek mérése.   – Tömegmérések végzése, ellenőrzése.   – Idomszerek használata.   – Keménységmérések.     4. A tevékenységhez kapcsolódó ismeretek, feladatok   4.1. Anyagok célszerű megválasztása   4.2. A tevékenység összehangolása a kapcsolódó gyártástechnológiákkal   – forgácsoló technológiák,   – képlékenyalakító technológiák,   – öntőtechnológiák,   – előkészítő technológiák     gyártóeszközellátása.   4.3. Gyártóberendezések, gyártóeszközök biztosítása   – A tevékenység egyik fontos eleme, feladata a gyártóberendezésekhez (a gyártáshoz) szükséges gyártóeszközök – szerszámok, készülékek – biztosítása, vagyis eljuttatása a gyártás helyére.   4.4. Műszaki dokumentációk használata, kezelése   – Feladat a műszaki rajzok, a műveletterv, műveleti utasítások használata.   4.5. A tevékenység összehangolása a minőségbiztosítással.   4.6. Ügyviteli feladatok ellátása.     5. Üzemgazdasági feladatok ellátása   – Üzemgazdasági számítások, elemzések.   – Készletgazdálkodás.   – Gazdaságosság – jövedelmezőség     = anyaggazdálkodás,     = raktárgazdálkodás.     6. Termeléstervezési és termelésirányítási feladatok ellátása   – Szervezési módszerek alkalmazása, a szervezés szakaszai.   – Az anyag- és készülékellátás szervezése.   – Az anyagmozgatás rendszerének tervezése és szervezése.   – A biztonságtechnikai feladatok ellátásának tervezése és szervezése.     7. Az előkészítő tevékenység   – A gyártási program, valamint a szükséges műszaki és ügyviteli dokumentációk szerint a termékelőállításhoz szükséges   – alap- és segédanyagok,   – gyártóeszközök (szerszámok és készülékek), és   – munkaidomszerek biztosítása.   – A gyártott termék minősítésének elvégeztetése.   – Csomagolás (késztermék esetén), raktározás és elszámolás.     III/2. Követelmények     1. Munkajogi, biztonságtechnikai (munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi) előírások ismerete, betartása   – A munkahelyre vonatkozó magatartási szabályok (munkarend, munkaidő-beosztás, munkaköri leírásban foglalt egyéb követelmények) ismerete, betartása.   – A munkahelyre és a munkavégzésre vonatkozó általános biztonságtechnikai előírások. Ismerni kell     = a munkahelyi közlekedés szabályait,     = a munkahelyek kialakítására, megvilágítására, a közlekedő (és menekülési) útvonalak kijelölésére vonatkozó szabályokat,     = az üzemi balesetek bejelentésére, kivizsgálására vonatkozó előírásokat,     = az elsősegélynyújtás teendőit különböző baleseteknél (csonttörés, égési sérülés, áramütés stb.),     = az elektromos áram baleseti veszélyforrásait és a megelőzés műszaki módjait,     = az általános tűzvédelmi előírásokat,     = a tűzoltó készülékek használatát és az elhelyezésükre vonatkozó előírásokat,     = a környezetvédelem általános szabályait.   – A tevékenységgel összefüggő speciális biztonságtechnikai ismeretek, követelmények     = anyagmozgatás (rakodás, szállítás),     = az előkészítés (darabolás, felülettisztítás),     = az olajos hulladékok,     = savak, lúgok, szerves anyagok, mérgező anyagok,     = gázpalackok kezelésére, tárolására, szállítására vonatkozó biztonságtechnikai szabályokat,     = a forgó, mozgó gépelemek, a forgácsoló és sajtológépek munkavédelmi berendezéseinek használatát.     2. A munkafolyamat tervezésének és szervezésének feladatai   – A gyártási program ismeretében a feladat áttekintése, részfeladatokra bontása és a tevékenység sorrendjének meghatározása.   – A feladathoz szükséges anyagok és eszközök készleteinek ellenőrzése (alapanyag, szabványos kereskedelmi anyagok, készülékek, szerszámok, idomszerek), és ha szükséges, intézkedések kezdeményezése (helyettesítés, pótbeszerzés, készülék vagy szerszám legyártatása).   – A szükséges műszaki és ügyviteli dokumentációk előkészítése, tanulmányozása, mint az anyagvételezési és elszámolási utalványok, gyártmányrajz, műveletterv, műveleti utasítások.   – A feladat ellátásához szükséges előkészítő és kiegészítő tevékenységek (hőkezelés, tisztítás, pácolás, galvanizálás, anyagmozgatás, szállítás) felmérése, összehangolása és szervezése.     3. Metrológiai feladatok, mérések és mérőeszközök használata   – Metrológiai alapfogalmak ismerete.   – SI mértékegységrendszer ismerete, alkalmazása, alap és kiegészítő egységei, származtatott egységek és prefixumok.   – Hosszmérés eszközei. Hosszmérés tolómérővel, mikrométerrel és mérőórával.   – Idomszerek típusai és használata.   – Szakítóvizsgálat elve. A szilárdsági és képlékenységi jellemzők ismerete és felhasználása.   – A fémiparban alkalmazott keménységmérések (Brinell-, Vickers- és Rockwell-féle módszerek) és alkalmazási területeik.     4. A tevékenységhez kapcsolódó ismeretek, feladatok   4.1. Anyagok célszerű megválasztása   A tevékenység szakszerű ellátásához ismerni kell az előkészítendő, illetve a feldolgozásra kerülő anyagokat, az anyagok szabványos minőségi jellemzőit, technológiai megítélésükre szolgáló alapvető vizsgáló módszereket. Ezek a következők:   – A fémek és a fémötvözetek általános és technológiai tulajdonságai.