Vám- és jövedéki ügyintéző - OKJ leírás

OKJ, OKJ tanfolyam

OKJ-szám: 52 343 07Betölthető foglalkozás: Vám- és pénzügyőr FEOR 3522Képzési idő: 1 év (felnőttképzésben legfeljebb 1250 óra)Tanulható iskolarendszerben és felnőttképzésben isSzükséges iskolai végzettség: érettségi Elágazások** Jövedéki ügyintéző* VámügyintézőEllenőrzi a vám- és deviza-, adó- és jövedéki jogszabályok betartását, vámvizsgálatot, jövedéki ellenőrzést végez, kiszabja és beszedi a vámot és egyéb közterheket.Feladatai:* az államhatáron át lebonyolódó áru- és utasforgalom vámellenőrzése, a vám és egyéb közterhek kiszabása és beszedése * egyes idegenrendészeti feladatok ellátása * meghatározott körben termékek, termények, áruk azonosságának adózási szempontból történő besorolásának, minőségének és egyéb jogszabály által meghatározott követelményeknek a vizsgálata, illetve a vizsgálat megtörténtének ellenőrzése * a vámokmányok adatainak vám- és statisztikai célú ellenőrzése, javíttatása, nyilvántartása, összesítése és feldolgozása * külön jogszabályban szabályozott, nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák forgalmának ellenőrzése * a vámtörvényben meghatározott ellenőrzési és utólagos ellenőrzési feladatok, valamint a különböző, feltételtől függő vámkedvezmények elbírálásához szükséges ellenőrzési feladatok ellátása * valamennyi jövedéki tevékenység ellenőrzése és a bérfőzésben előállított pálinka és borpárlat adóztatása * a hatáskörébe utalt pénzügyi bűncselekmények megelőzése, felderítése és nyomozása, valamint törvényben meghatározott és nemzetközi együttműködési kötelezettségéből adódó feladatai végzése során észlelt egyéb bűncselekmények esetében halaszthatatlan nyomozati cselekmények végzése * vám- és deviza-, adó- és jövedéki szabálysértések megelőzése, felderítése és elbírálása * meghatározott körben anyagi javak, értékek őrzése, kísérése * a nemesfémforgalommal és fémjelzéssel kapcsolatos ellenőrzési feladatok ellátása * közúti határátkelőhelyek üzemeltetése, fenntartásukra és fejlesztésükre vonatkozó feladatok végrehajtása * felhatalmazás alapján külföldi vámigazgatásokkal és nemzetközi vámszervekkel munkakapcsolat alapján felmerülő vámszakmai feladatok ellátása Jellemző munkakörök:* Jövedéki előadó * Nyomozati és szabálysértési előadó * Vámszakmai előadó Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:3525 Nyomozó3602 Igazgatási ügyintézőMinimális képzettségi (képesítési) feltétel:Középfokú oktatás keretében az általános gimnáziumban, szakközépiskolában, technikumban megszerzett képzettség jellemzője, hogy magasabb színvonalú általános ismeretet ad, mint a II. képzettségi szint, azonban több iskolatípusnál szükség van olyan iskolai vagy iskolán kívüli képzésre, amely megfelelő szakismerettel látja el az e képzettségi szintbe tartozókat. Elágazások*A 2006-os OKJ rendelet szerint a képzés adott pontján választhatsz, hogy a felsoroltak közül melyik szakirányban szeretnéd folytatni a tanulmányaidat. Eddig a pontig azonos tárgyakat tanulsz, bármelyik szakirányba is szeretnél továbbmenni.   Szakközépiskolák, szakiskolák képzései: