Változik a tankönyvpiaci rend, miniszter dönthet a tankönyvi elismerésről

oktatáspolitika

A tankönyvpiac rendjének módosításáról határozott a parlament csütörtökön, lehetővé téve, hogy a szakminiszter döntsön kiadványok felvételéről a tankönyvjegyzékbe. Az iskolák, ha vannak a jegyzékben a miniszter által támogatott tankönyvek, csak azok közül választhatnak majd.

A 246 kormánypárti igen szavazattal elfogadott változtatások szerint az oktatásért felelős tárcavezető (jelenleg az emberierőforrás-miniszter) nyilvános pályázati eljárást szervezhet a közismereti tankönyvek megírására és elkészítésére. Az előterjesztő képviselők - a fideszes Hoppál Péter és a KDNP-s Michl József - ezt azzal indokolták, hogy az új, 2013. szeptember 1-jén az iskolák első, ötödik és kilencedik évfolyamán, majd tanévenként felmenő rendszerben életbe lépő kerettantervi szabályozás miatt új tankönyvek lesznek szükségesek. A jogszabály alapján tankönyvként azok a kiadványok hozhatók forgalomba, amelyeket a miniszteri rendeletben meghatározott eljárással tankönyvvé nyilvánították (ez a kormányrendeletben kijelölt központi hivatal feladata), és felvettek a hivatalos tankönyvjegyzékbe, illetve amelyeket a miniszter kiválasztott. A szabályozás értelmében a kiválasztott tankönyvek jegyzékbe való felvételéről ugyanis közvetlenül a miniszter dönt. Ha a jegyzékben szerepelnek olyan kiadványok, amelyeket a miniszter támogat, az iskolák már csak ezek közül választhatnak a tankönyvrendeléskor. A tankönyvvé nyilvánítást egyébként a könyv szerzője, kiadója, illetve közismereti tankönyveknél a miniszter is kérheti, és az nem tagadható meg, ha a kiadvány megfelel a rendeletben meghatározott feltételeknek. A szakképzési tankönyvekről a szakképesítésért felelős miniszter dönt, de ezt a jogát az általa felügyelt államigazgatási szervre, illetve a már említett központi hivatalra átruházhatja. A kormánypárti politikusok indoklásukban megjegyezték, hogy 2003-ig az oktatási miniszter döntött a tankönyvvé nyilvánításról egy minisztériumon belüli hivatal javaslata alapján, vagyis a szakmai ellenőrző szerep kiterjesztése nem példa nélküli. A módosítás azt is rögzíti, hogy a tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskoláknak való eljuttatásuk megszervezése, valamint a vételár beszedése állami feladat, amelyet a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. lát el. A könyvtárellátó biztosítja, hogy a tanulók legfeljebb a jegyzékben feltüntetett legmagasabb - azaz az iskolai terjesztési - áron jussanak hozzá a tankönyvekhez. A szabályozás szerint el kell utasítani a felvételt tankönyvjegyzékbe, ha a kiadó az iskolai terjesztési árat az előző évihez képest aránytalanul meg akarja növelni. A módosítások többsége szeptember 1-jén lép életbe. 

MTI