Változások a 2005/2006-os tanévben

pedagógia, szülők

A 2005/2006-os tanévben válik teljessé a rászorultsági alapon járó ingyenes tankönyvellátás rendszere az újonnan belépő 9-13 évfolyamos kedvezményezettekkel. A 100.000 ingyenes étkeztetésre jogosult rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő óvodás gyermekek mellett a 2005/2006-os tanévben az 1-4. évfolyamon nappali oktatásban résztvevő tanulók helyi önkormányzati döntés alapján ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhetnek. Az alsó tagozaton az egyes tanítási napokon használt tankönyvek tömege a három kilogrammot nem haladhatja meg. A rendelkezést a 2006/2007. tanévre megrendelendő tankönyveknél kell alkalmazni. Az új tanévben újabb 1%-al növekszik, azaz 7%-ra nő az iskoláknak az egyéni foglalkozásra fordítható időkerete, amely a legrászorulóbbak egyéni segítését, fejlesztését szolgálja. A tárca célja, hogy ez az arány 2010/2011-es tanévre 12%-ra emelkedjen. Az iskola pedagógiai programjában rögzíteni kell a házi feladat meghatározásának elveit, korlátjait, így a szülő számára is nyilvánossá válnak. Az Útravaló ösztöndíjprogram a hátrányos helyzetben élő tanulók és a tudomány iránt érdeklődő diákok támogatására. A beérkezett pályázatok közül várhatóan 18.458 pályázat támogatható: 8764 pályázat az Út a középiskolába, 8461 pályázat az Út az érettségihez, 1155 pályázat az Út a szakmához, 78 pályázat az Út a tudományhoz programokhoz. A szakiskolák 9-10. évfolyamai osztálylétszámának határa, a korábbi maximális létszám/átlaglétszám 35/28-ról 30/23-ra csökkent. Ezzel javítani kívánjuk a szakiskolákban a pedagógiai munka feltételeit. A szakiskolai fejlesztési programban végzett fejlesztő tevékenység eredményeként a 2005/2006-os tanévben 23 szakiskolában indul a szakképzést előkészítő évfolyam olyan fiatalok számára, akik nem rendelkeznek alapfokú iskolai végzettséggel, lehetővé téve ezzel a következő tanévtől a szakképzésbe való bekapcsolódásukat. Az informatikai normatíva tanulónként 4215 Ft-ot igényelhetnek a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben meglévő informatikai berendezések korszerűsítésére és működtetésével összefüggő költségek megtérítésére, valamint új, az oktatási tevékenységet segítő info-kommunikációs eszközök, beszerzésére az 5-13. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban részesülők létszáma után. (a 2005/2006-os a tanév folyamán bevezetjük az egységes diákazonosítót)Forrás:www.om.hu