Vállalkozási szakügyintéző

felsőfokú szakképzés, FSZ, OKJ, félfőiskolai képzés

  A Vállalkozási szakügyintéző szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei       I. A SZAKKÉPESÍTÉS ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATAI     1. A szakképesítés azonosító száma: 55 3436 03   2. A szakképesítés megnevezése: Vállalkozási szakügyintéző       II. A SZAKKÉPESÍTÉS MUNKATERÜLETE     1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   --------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma FEOR megnevezése   --------------------   1342 Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató részegység vezetője (vállalkozási szakügyintéző)     2. A munkaterület rövid, jellemző leírása   A vállalkozási szakügyintéző mint a vállalat, intézmény valamely vezetőjének közvetlen munkatársa   – vezetői irányítás alatt végzi egy vállalkozás, vállalat, intézmény (a továbbiakban: vállalat) pénzügyi, pénztárosi, pénzkezelési, statisztikai, ügyviteli, ügyiratkezelési, analitikus nyilvántartások vezetési, munkaerő-gazdálkodási, társadalombiztosítási feladatokat,   – részt vesz a vállalkozási, adózási, társadalombiztosítási, üzleti tervkészítési, kötelező adatszolgáltatási feladatok ellátásában,   – a felsőbb szakmai vezetés által megfogalmazott célokat a gyakorlati teendők, a fenti pontokban megfogalmazott tevékenységek nyelvére lefordítja, e tevékenységeket részfeladatokra bontja, az egyes résztevékenységeket végzők munkáját koordinálja, irányítja és a megfelelő munkafeltételeket biztosítja,   – gondoskodik arról, hogy a pénzügyi-számviteliinformatikai rendszereket alkalmazók ismerjék a minőségbiztosításból, a jogszerű szoftverhasználatból rájuk eső feladatokat,   – a vállalatnál működő gazdálkodási alkalmazások összehangolt működésével hozzájárul a vállalat teljesítményének növeléséhez.     3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések   --------------------   A szakképesítéssel rokon szakképesítések   FEOR száma azonosító száma megnevezése   --------------------   3605 55 3436 01 Pénzügyi szakügyintéző   3606 55 3436 02 Számviteli szakügyintéző   3611 Általános titkár     52 3432 04 Pénzügyi-számviteli ügyintéző   3619 54 3435 02 Gazdálkodásszervező   3619 Egyéb gazdasági ügyintézők   3619 52 3433 03 Üzleti ügyintéző   3619 52 3435 01 Európai üzleti asszisztens   3631 55 3441 01 Banki szakügyintéző   3622 52 3435 04 Marketing- és reklámügyintéző   2521 54 3434 03 Marketing- és reklámmenedzser   4111 Könyvelő (analitikus)   4112 Bérelszámoló   4193 Irodai adminisztrátor   3619 52 3432 03 Vállalkozási ügyintéző       III. A SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI     A foglalkozások gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények:       Gazdálkodási feladatok ellátása     1. Gazdálkodási feladatok ellátása     A szakember legyen képes:   – gazdálkodás alapfolyamatai, a mikro és makro környezetet meghatározó alapvető közgazdasági tényezők ismeretére,   – gazdálkodási folyamatok alapvető jellemzőinek önálló meghatározására,   – vállalkozási formák ismeretére, jellemzésére,