Vájár (mélyművelő)

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

A szakma munkaterülete a mélyművelésű bánya. Ismerje a bányászatban a szállítással, anyagmozgatással, munkavédelemmel, környezetvédelemmel összefüggő feladatokat. A fenntartási munkák mellett tudjon vágatot hajtani, feltárási és elővájári munkákat végezni, illetve tudjon dolgozni a fejtésen. Tudja kezelni a bányatérségek víztelenítését, szellőztetését, portalanítását és egyéb járulékos tevékenységeket végző gépeket, bányászati berendezéseket. Legyenek ismeretei az aknamélyítésről. Ismerje a közlekedési és magatartási szabályokat normál- és veszélyhelyzetben. Tudja használni a bányabeli önmentőkészülékeket.