Üvegműves

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

  I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1. A szakképesítés azonosító száma: 52 1812 15   2. A szakképesítés megnevezése: üvegműves       II. A szakképesítés munkaterülete   ----------------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma FEOR megnevezése   ----------------------------   3729 egyéb művészeti foglalkozások   7524 üveggyártó     2. A munkaterület rövid, jellemző leírása   Az üvegműves olyan szakember, aki ismeri az üveg anyagának, kézi feldolgozásának különböző módozatait, lehetőségeit és azok felhasználási területeit.   Üvegtárgyakat tervez és készít. Olyan vizuális, rajzi, plasztikai és szakmai alapképzettséggel rendelkezik, ami alkalmassá teszi az üvegipari gyártmány-előkészítésben és gyártmányfejlesztésben való részvételre.   Ismeri a kor követelményeinek megfelelő technológiákat a kézműves gyári és autonóm üvegművesség területén és ezek szakmai, szemléleti elvárásait.   Képes korszerű, funkcionális és dísztárgyakat, prototípusokat és sorozatokat megtervezni és ezeket kiviteleztetni, felület megmunkálásokat elvégezni.   A tárgytervezés mellett autonóm művek létrehozására is képes.   Alapos szakmai, művészi és művészettörténeti ismeretekkel rendelkezik, ami képessé teszi tervezési és gyakorlati feladatok megoldására önálló vállalkozóként is, valamint tanulmányai folytatására a különböző művészeti főiskolákon, egyetemeken.     3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések   -------------------------   A szakképesítéssel   rokon szakképesítések   azonosító száma megnevezése   -------------------------   31 5292 12 üvegfestő és ólomüvegező       III. A szakképesítés szakmai követelményei     A szakmai képzés tantárgyai és témakörei:     1. Általános vizuális alapismeretek   1.1. Rajz-festés   A jelölt rendelkezzen olyan fejlett és kiművelt szemlélettel, hogy képes legyen önállóan ábrázolni a rajzolás és festés kifejező lehetőségeinek birtokában:   – egyszerű geometrikus formákat és bonyolult térelemeket,   – a tárgyi világot csendéletszerű összefüggésben,   – tárgyakat környezetüktől elkülönítve, azok felépítését, szerkezetét megjelenítve,   – bonyolult természeti formákat, növényeket és állatokat, az emberi testet, felépítését, anatómiai szerkezetét, mozgását, arányait.   A jelölt ismerje:   – a színek törvényszerűségeit és kifejező erejét,   – a festészet különféle technikáit, a rajzolás és festés mesterségét,   – az emberi test arányvilágának mértékkénti alkalmazását a tervező művészetekben. (Modulok az építészetben, bútor-, textil- stb. tervezésben.)   A jelölt legyen képes:   – arckép rajzolására, festésére, az ember karakterjegyeinek megragadásával,   – mozdulatok pillanatszerű (kroki) ábrázolására,   – drapériák és különféle formák – térformák, emberi test stb. – kifejező kapcsolatainak megjelenítésére,   – az épített külső és belső környezet ábrázolására,   – a realisztikus ábrázoláson túl különféle sajátos tartalmak kifejezése érdekében elvontabb ábrázolásra is,   – emlékezet utáni ábrázolásra.   Tudjon: megadott formátumba komponálni, klasszikus mesterművekről másolatot készíteni, önállóan megválasztani a feladathoz leginkább alkalmas ábrázolási módot.   1.2. Rajz-mintázás   A jelölt rendelkezzen olyan rajzi felkészültséggel, hogy tudjon ábrázolni:   – geometriai testeket,   – csendéletet,   – enteriőrt,   – külső tereket, utcákat, tájképet,   – természeti formákat,   – emberi és állati koponyákat, csontokat, csontvázakat (ismerje Barcsay emberanatómiai és Szunyoghy állatanatómiai atlaszait),   – állatfigurákat (álló és mozgó helyzetben),   – drapériát,   – portrét,   – emberi alakot drapériával,   – aktot,   – emberi, állati figurákat csoportosan és térben elhelyezve is,   – pillanatszerű mozgásokat (kroki).   Mindezeket tudja művészileg átírni és absztrahálni is.   Legyen képes vázlatszerűen, emlékezetből bármit lerajzolni.   Tudja kiválasztani és alkalmazni a témához és kifejezéshez legjobban illő rajztechnikákat: ceruzát, krétákat, szenet, tollat, ecsetet, tust, pácokat, lavírozott tust, lavírozott pácot.   Önállóan találja meg az alkalomhoz és témához legmegfelelőbb rajzi megoldásokat, vázlat, tanulmány, kroki, tervrajz, szerkezeti, magyarázó rajz formájában.   A jelölt ismerje a következő szobrászati műfajokat gyakorlatban:   – érem, plakett,   &n