Üvegfúvó

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

  ÜVEGFÚVÓ     I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1. A szakképesítés azonosító száma: 31 5292 13   2. Szakképesítés megnevezése: Üvegfúvó     II. A szakképesítés munkaterülete     1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   7524 Üvegfúvó     2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   7524 Golyófúvó   7524 Üvegműves   7524 Üvegolvasztó   3192 Minőségi ellenőr     3. A munkaterület rövid, jellemző leírása   Kohászati módon előállított színtelen vagy színes üvegolvadékból kéziszerszámokkal, céltudatos erőráhatásokkal meghatározott alakú és méretű használati és dísztárgy formálása:   – ivó- és étkezési edények,   – asztali terítés kiegészítő eszközei,   – világítási eszközök üvegbúrái,   – hutakész háztartási tároló üvegek,   – hutakész orvosi és laboratóriumi üvegedények,   – díszműáruk,   – új termékek prototípusának elkészítése,   – egyedi díszműáruk, különleges üvegtárgyak készítése vázlat szerint.     III. A szakképesítés szakmai követelményei     III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok     1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása   – A munkahelyre vonatkozó speciális szabályozások (munkaköri leírások, bérezésre, továbbképzésre, munkarendre, munkaidőre vonatkozó szabályozások) ismerete és betartása.   – A munkahelyen működő szakmai képviseletek, valamint különböző hivatalos szervezetek ismerete, közreműködés azok munkájában, illetve segítségük igénybevétele közösségi és egyéni problémák esetén.   – A munkahelyre vonatkozó általános előírások betartása.   – A munkahely megfelelő kialakítása, helyes anyagmozgatás és tárolás, közlekedési utak biztosítása.   – A saját és a környezetben dolgozó munkatársak balesetvédelmének biztosítása.   – A különböző technológiák, munkafolyamatok végzése során a speciális biztonsági előírások alkalmazása (egyéni és kollektív védőeszközök, védőfelszerelések használata).   – A munkahelyi baleseteknél a sérült számára elsősegély nyújtása, a balesetet kiváltó ok megszüntetése, a munkahelyi vezető, illetve segélynyújtó szolgálat értesítése.   – A baleset kivizsgálásában közreműködés (jegyzőkönyv elkészítésénél a szükséges információk szolgáltatása).   – A tűzvédelmi osztályok ismerete, a munkahelyre vonatkozó tűzvédelmi előírások betartása.   – A tűzoltó készülékek (tűzcsapok, készülékek) elhelyezésének ismerete.   – A tűzoltó készülékek (por-, hab-, gázoltó készülékek) használatára vonatkozó előírások ismerete.   – A munkahely tűzriadó tervének ismerete.   – Az anyagok tárolására, szállítására, felhasználására vonatkozó előírások betartása, a megfelelő védőfelszerelések használata.   – A munkahely működését biztosító energiahordozók (gáz, oxigén, sűrített levegő, vákuum, vízhálózat, villanyáram) vezetékeinek megkülönböztetése szabványos jel&oum