Üvegező

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

  ÜVEGEZŐ       I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1.1. A szakképesítés azonosító száma: 21 5216 02   1.2. Szakképesítés megnevezése: Üvegező       II. A szakképesítés munkaterülete     2.1. A szakképesítéssel betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma, megnevezése   -----------------------   7638 Üvegező     2.2. A munkaterület leírása, a végezhető tevékenységek összegzése   Különböző anyagú nyílászáró szerkezetek üvegezésének elkészítése helyszínen, illetve üzemi körülmények között.   A meghibásodott szerkezetek javítása, bontása.   Üveg, illetve üvegszerű anyagok beépítése speciális szerkezetekbe.   Korszerű üvegtermékek (hőszigetelő, biztonsági üvegek) részbeni gyártása és beépítése.     2.3. A szakképesítéssel betölthető rokon munkakörök, foglalkozások   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma, megnevezése   -----------------------     –       III. A szakképesítés vizsgakövetelményei     3.1. A szakmai vizsgán számon kérhető     Ismeretek:   – a szakma története, fejlődése, jövőbeni lehetőségei,   – az épületszerkezetek mint részek,   – a szerkezetekkel szemben támasztott követelmények,   – a kapcsolódó teherhordó szerkezetek jellemzői,   – a gazdaságos termékelőállítás és munkavégzés főbb elvei.     Jártasságok:   – a szerkezetekre ható erők és hatások megítélése,   – a szerkezeti, szerkesztési, fejlesztési elvek felismerése,   – a termékek fejlesztésének korlátai,   – a fogadószerkezetek szakszerűségének megítélése,   – a fogadószerkezetek kisebb hibáinak javítása,   – a speciális termékek készítése.     Készségek:   – a különböző anyagú és szerkezeti felépítésű nyílászárók üvegezésének elkészítése hagyományos és korszerű rögzítésekkel,   – üvegfalak, üvegfelületek kialakítása,   – üvegtetők, bevilágító felületek üveg és üvegszerű szerkezeti elemeinek beépítése, szerelése,   – az elvégzett munkák minősítése,   – szerkezetek javíthatósága, cseréje,   – a kész felületek részleges javítása,   – az elkészült munka átadás-átvétele, elszámolása,   – a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírások alkalmazása, megtartása.     3.1.1. Oktatott tantárgyak   Anyag- és gyártásismeret   Szakrajz   Szakmai ismeretek   Szakmai gyakorlat     3.2. A szakmai vizsga részei     3.2.1. Írásbeli vizsga (komplex feladat):   – szakszámítás,   – szakrajz,   – anyag- és gyártásismeret,   – szakmai ismeret.     3.2.2. Szóbeli vizsga     Anyag- és gyártásismeret:   – a üvegszerkezetekre ható erőhatások,   – a síküveg gyártása és termékválasztéka,   – a fa mint fogadószerkezet,   – az üveg méretváltozása, fizikai tulajdonságai, fénnyel szembeni viselkedésmódja,   – a fémanyagú fogadószerkezetek,   – a fémek korrózióvédelme,   – a műanyag mint építőanyag,   – az anyagok összeépíthetősége, meghatározó tényezői,   – a beton, vasbeton, műkőbeton mint fogadószerkezet,   – anyagi jellemzőik,   – az acél mint építőanyag, az üvegezett szerkezetek fogadórészei,   – a különleges üvegek gyártása, termékválasztéka,   – az üvegbeton-szerkezetek készítéséhez felhasználható beton, betonacél,   – a tapaszok, ragacsok, mint segédanyagok,   – a profilüvegek gyártása, jellemzői,   – a pára károsító hatása, a védekezés szerkezeti megoldásai, gátló anyagok,   – a színes üvegek, mázas üvegek, tükörfelületek gyártása,   – a speciális üvegek mint építőanyagok.     Szakmai ismeret:   – az üvegszerkezetek mint alap- és kiegészítő szerkezetek,   – a síküvegezés kiviteli módozatai a fogadószerkezet függvényében,   – a faanyagú szerkezetek tapaszrögzítéses üvegezése,   – a faanyagú szerkezetek szorítóléc rögzítésű üvegezése,   – a fémanyagú szerkezetek üvegezésének tapasz-ragasz rögzítéses kivitelezése,   – a fémszerkezetek üvegezése szorítóléc rögzítéssel,   – a műanyag szerkezetek üvegezési módozatai,   – az alu-fa és más vegyesanyagú szerkezetek üvegezési módozatai,   – a nyílások, nyíláskeretek fix üvegezésű módozatai, a nyíláskeret anyagának függvényében,   – az üvegfalak szerkezeti felépítése az alapszerkezet átvételének szabályai, az üvegezés kivitelezési módozatai,   – a keret nélküli üvegszerkezetek készítésének szabályai, rögzítési módozatai, mint speciális szerkezetek,   – az üvegbeton szerkezetek kivitelezése, a kész szerkezet megvédése,   – az üvegtetők, bevilágító felületek szerkezeti kialakítása, a tartószerkezet anyagától függően az üvegezés menete,   – a profilüvegből készíthető szerkezetek, valamint az üvegelemek szabásának, elhelyezésének és fektetésének módozatai,   – a korszerű üvegtermékek gyártásának (hőszigetelő termékek) és elhelyezésének menete, a gyártás, elhelyezés során figyelmetlenségből eredő hibák,   – az üvegburkolatok szerkezeti módozatai, kapcsolódása az alapszerkezethez (az egyes csoportokon belül a kivitelezés menete),   – az íves, illetve összetett felületű szerkezetek üvegezésének módozatai, sík, illetve speciális felületkialakítású üveganyagok,   – az üvegszerkezetek javításának módozatai, a meghibásodott szerkezetek cseréje, a szerkezetek bontásának menete,   – az üveges munkák elszámolásának, felmérésének szabályai, felszámolható veszteség, szabási hulladék, árajánlat és számlakészítés szabályai.     3.2.3. Gyakorlati vizsga:   – fa nyílászáró szerkezet üvegezése műhelykörülmények között,   – fémszerkezetek üvegezése műhelykörülmények között,   – helyszíni kivitelezési gyakorlat,   – termékek gyártása,   – különleges üvegszerkezetek készítése.       szakképzésben való részvétel, illetve a szakképesítés megszerzésének feltételei     4.1. A szakképzésben való részvétel feltételei:   – betöltött 17 éves életkor,   – egészségi alkalmasság, valamint   – szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelni.     4.2. A szakképesítés megszerzésének feltételei:   – a szakképesítő oktatásban való részvétel,   – sikeres szakképesítő vizsga.       * * *