Üvegcsiszoló

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

  ÜVEGCSISZOLÓ     I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1. A szakképesítés azonosító száma: 31 5292 11   2. Szakképesítés megnevezése: Üvegcsiszoló     II. A szakképesítés munkaterülete     1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   7524 Üveggyártó     2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   7638 Üvegező   7638 Üvegező és képkeretező   7524 Üvegfestő és ólomüvegező     3. A munkaterület rövid, jellemző leírása   – Feldolgozza a zömmel háztartási öblös- és díszműüvegeket, ritkábban világítási, illetve műszaki jellegű üvegeket, húzott, öntött/hengerelt síküvegeket.   – A díszítő csiszolásra kerülő üvegek anyagának, formájának, funkciójának megfelelően megtervezi a mintát, illetve az adott műszaki dokumentáció vagy mintadarab alapján végzi a megmunkálást.   – Ellenőrzi a rendelkezésre álló gépek műszaki állapotát és a csiszolás biztonságos végzésének feltételeit.   – Kiválasztja, előkészíti és karbantartja a műveletekhez szükséges kéziszerszámokat, alap- és segédanyagokat.   – Megtervezi a jelölést, a jelölésnél meghatározott mintaelem csiszolási sorrendjét.   – Durva- és finomcsiszolással, fényezéssel díszíti és javítja a káli- és ólomüvegekből, valamint kétrétegű (überfangos) üvegből készült vékony- és vastagfalú minőségi öblösüvegeket (poharak, kelyhek, kancsók, korsók, palackok, vázák, tálak, tálcák, tányérok, cukortartók, hamutartók, dobozok, fedelek, alátétek és egyéb üveg dísztárgyak).   – Durva- és finomcsiszolással fényezéssel díszíti és javítja a húzott, öntött hengerelt és tükörüvegekből készült bútorüvegeket (állóüvegek, tolóüvegek, üvegszeletek, csillárlapok, névtáblák) és tükröket (zsebtükrök, nyelestükrök, falitükrök, velencei tükrök).     III. A szakképesítés szakmai követelményei     III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok     1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása   – A munkahelyre vonatkozó speciális szabályozások (munkaköri leírások, bérezésre, továbbképzésre, munkarendre, munkaidőre vonatkozó szabályozások) ismerete és betartása.   – A munkahelyre (savmarató, homokfúvó, tisztító, üvegtároló műhelyre) vonatkozó előírások betartása.   – Különböző technológiai folyamatok (savmaratás, homokfúvás, üvegszállítás, szabás) végzése során a biztonsági előírások alkalmazása, a védőfelszerelés használata.   – A síküveg tárolására, szállítására, felhasználására vonatkozó előírások betartása, védőfelszerelés használata.   – A tisztító-, marató-, ragasztóanyagok tulajdonságainak ismerete.   – A munkahelyen működő szakmai képviseletek, szakszervezetek ismerete, közreműködés azok munkájában, illetve segítségük igénybevétele közösségi és egyéni problémák esetén.   – A munkahelyre vonatkozó általános előírások betartása.   – A munkahely megfelelő kialakítása, helyes anyagtárolás, közlekedési utak biztosítása.   – A saját és a környezetben dolgozó munkatársak balesetvédelmének biztosítása.   – A különböző technológiák, munkafolyamatok végzése során a speciális biztonsági előírások alkalmazása (egyéni és csoportos védőeszközök, védőfelszerelések használata).   – A munkahelyi baleseteknél a sérült számára elsősegély nyújtása, a balesetet kiváltó ok megszüntetése, a munkahelyi vezető, illetve segélynyújtó szolgálat értesítése.   – A baleset kivizsgálásában közreműködés (jegyzőkönyv elkészítésénél a szükséges információk szolgáltatása).   – A munkahelyre vonatkozó tűzvédelmi előírások betartása.   – A tűzoltó készülékek (tűzcsapok, készülékek) elhelyezésének ismerete.   – A tűzoltó készülékek (por-, hab-, gázoltó készülékek) használatára vonatkozó előírások ismerete.   – A munkahely elhagyására vonatkozó előírások ismerete.   – Az előírt mosó-, tisztítószer anyagok tulajdonságainak ismerete.   – Az anyagok tárolására, szállítására, felhasználására vonatkozó előírások betartása, a megfelelő védőfelszerelések használata.   – A tűz- és robbanásveszélyek megelőzésére vonatkozó előírások betartása.   – A további sérülések elkerülése érdekében az áramtalanítás, a sérültnek az áramkörből történő kiszabadítása a lehetőségektől, a sérült helyzetétől függően.   – A gépek elhelyezésének, rögzítésének, kezelésének, hibalehetőségeinek ismerete, a gép tisztítása, ápolása, a biztonságtechnikai szempontból történő ellenőrzése, a karbantartás módjának ismerete.   – A különböző csiszolási feladatok munkavédelmi, biztonságtechnikai előírásainak ismerete, betartása, alkalmazása (szájperem-megmunkálás, díszítő csiszolás, fényezés, mosás).   – A munkahelyre vonatkozó általános környezetvédelmi előírások ismerete és betartása.   – A megmunkálás során felhasznált alapanyagok és hulladékok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások betartása.   – A megmunkálás során felhasznált segédanyagok (csiszoló- és fényező anyagok, hűtőanyag, savak, tisztítószerek) kezelésére, tárolására vonatkozó előírások betartása. Az elhasznált, cserélt segédanyagok, hulladékok szelektív gyűjtése, szakszerű tárolása.   – A levegőszennyezés csökkentése, porlekötés alkalmazása a csiszolási, fényezési műveletek során.     2. Jogszabály-értelmezés, a Munka Törvénykönyvének ismerete   – A munkavállaló és a munkáltató jogainak és kötelességeinek ismertetés a Munka Törvénykönyve alapján.   – A kollektív szerződéssel kapcsolatos fogalmak definiálása a Munka Törvénykönyve alapján.     3. A gazdálkodási folyamatok jellemzése   – Közgazdaságtani alapfogalmak, folyamatok jellemzése.   – A vállalkozási alapfogalmak jellemzése.   – A munkavállalóra vonatkozó adó- és járulékfizetési kötelezettségek értelmezése.   – A munkavállalással kapcsolatos gyakorlati tudnivalók (önéletrajz, pályázat, munkaszerződés, álláskeresés).   – Önképzés és továbbképzésben való részvétel megszervezése.     4. A munkafolyamat megtervezése, előkészítése   – A csiszolatos díszítőmotívumok alkalmazásával a tárgy alakjához, funkciójához, falvastagságához illeszkedő összetett minták tervezése.   – A művelettervezés folyamatának elvégzése     = a műveleti sorrend folyamatának megtervezése,     = szerszámok kiválasztása,     = gépek és berendezések kiválasztása,     = fogási módszerek megválasztása a csiszoláskor,     = egyéb segédeszközök kiválasztása.   – A munkadarab durva-, finom- és kitöltéses csiszolásához, javításához szükséges alapanyagok kiválasztása, felhasználása.   – A munkadarab fényezéséhez szükséges segédanyagok kiválasztása, felhasználása.   – A megmunkáláshoz szükséges gépek és tartozékainak, a kéziszerszámoknak kiválasztása, beállítása, kezelése és karbantartása.   – Szilícium-karbid korong profiljának kialakítása esztergálással.   – Az üvegek szakszerű kezelése.   – Sík- és öblösüvegek szakszerű mozgatása, be- és kicsomagolása, tárolása.   – Sík- és öblösüvegek tisztítása száraz törléssel, vizes mosással és vegyszeres oldással.     5. Alapvető műveletek elvégzése   – Elővágás     = alapminták, fő-, osztó- és kitöltő csiszolatok elővágása szilícium-karbid vagy előszakító gyémántszemcsés koronggal.   – Finomítás     = az elővágott csiszolat roncsolt üvegfelületének eltávolítása, a csúcsok, csiszolati végek találkozásainak kialakítása elektrokorund koronggal,     = a nem elővágott csiszolati elemek csiszolása.   – Fényezés     = az üveg csiszolati felületeinek mechanikus, poros fényezése,     = vegyi fényezés kémiai úton, savas oldással.   – Matt kitöltőrészek csiszolása     = kitöltő csiszolatok (egyszerű és összekötő csillagminták), valamint kitöltő minták (karir, edit, sakktábla, székfonás, napsugár) csiszolása elektrokorund vagy gyémánt alapú csiszolókoronggal.     6. Síküvegek feldolgozása, bútorüvegek és tükrök készítése   – Kis- és nagyméretű lyukak fúrása fúróheggyel, csőfúróval és gyémántszerszámmal.   – Kagylók (kapaszkodók) csiszolása és fényezése.   – Gyöngyök és fazetták csiszolása és fényezése.   – Csillagok csiszolása és fényezése.   – A síküvegek jelölése zsírkrétával, gyorsan száradó festékkel, tuskihúzóval, szurkozott, színes gyantával borított felületű műanyag vagy fakoronggal, karcgyémánttal.   – Stilizált virágok és egyéb díszítőminták csiszolása és fényezése.   – Homályosítással való díszítés (homokfúvás, csiszolás, maratás).   – Monogramok és feliratok csiszolása.     7. Vékonyfalú öblösüvegek feldolgozása, díszítő csiszolása   – Jelölés     = jelölés szabadkézzel karcgyémánttal, vídiatű vagy jelölőceruza alkalmazásával,     = jelölés jelölőkörzővel, jelölősablonnal, vonalzókoronggal vagy jelölőtollal,     = jelölés beosztókoronggal, jelölőállvánnyal.   – Dugó, nyak és szárak díszítése hámozással     = szakítás, finomítás és fényezés.   – Szalagdíszek csiszolása sordíszként, illetve teljes felületen.   – Foltcsiszolatokból kialakított foltdíszítések csiszolása és fényezése.   – Keskeny vonal- és szálkacsiszolatokból különböző szerkezetű sor- és csoportdíszek csiszolása.   – Folt- és vonalcsiszolatokból kombinálással kialakított díszek csiszolása.   – Félmély fő- vagy osztócsiszolatokból összeállított csiszolatos díszítmények csiszolása.   – Díszítés homályosítással     = homokfúvással,     = savmaratással,     = csiszolással.     8. Vastagfalú öblösüvegek feldolgozása, díszítő csiszolása   – Edények szájának megmunkálása durva- és finomcsiszolási módszerekkel:     = csorbítás, csiszolás,     = díszítő csiszolás vagy tetőzés.   – Talp megmunkálása síkracsiszolással függőleges tengelyű csiszológépen, és golyózás vízszintes tengelyű csiszológépen     = szakítás, finomítás és fényezés.   – Jelölés     = jelölés szabadkézzel karcgyémánt, vídiatű vagy jelölőceruza alkalmazásával,     = jelölés jelölőkörzővel, jelölősablonnal, vonalzókoronggal vagy jelölőtollal,     = jelölés beosztókoronggal, jelölőállvánnyal.   – Mélycsiszolásos díszítés az alábbi motívumrendszerek alkalmazásával:     = fő vagy osztócsiszolatok szakítása, finomítása és fényezése,     = összekötő csiszolatok szakítása, finomítása és fényezése,     = kitöltő motívumok csiszolása,     = lezáró csiszolatok szakítása, finomítása és fényezése.   – Hámozásos díszítőmotívumok jelölése, szakítása, finomítása és fényezése.   – Hamutartók pihentetőjének szakítása, finomítása és fényezése.   – Csiszolt üvegedények fényezése savmaratással és poros fényezéssel.   – Kitöltő motívumok csiszolása szabad felületeken.   – Aprólékos díszítmények tervezése, jelölése és csiszolása (feliratok, betűk, monogramok, gyümölcsök, figurális motívumok).     9. Ellenőrzések   – Az üvegfeszültség vizsgálata polariszkóppal.   – A savak, savfürdő és a fáradt sav erősségének vizsgálata.   – Fényezőporok és csiszolószemcsék tisztaságának, csiszolókorongok hibáinak, szemcsefinomságának vizsgálata.   – Az üvegtárgy hibáinak vizsgálata (hutai hibák).   – Az üvegtárgy feldolgozói hibáinak vizsgálata (csiszolási hibák, fényezési hibák), javítása.   – Gépek, berendezések, szerszámok ellenőrzése biztonságtechnikai szempontok szerint.   – Csiszolókorongok épségének ellenőrzése, próbapörgetése.     III/2. Követelmények     1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása   – Tudja szabatosan megmagyarázni a munkaviszony létesítésével, megszűnésével kapcsolatos alapfogalmakat.   – Tudja definiálni a próbaidővel és szabadsággal kapcsolatos fogalmakat a Munka Törvénykönyve alapján.   – Tudja felsorolni a munkáltató és munkavállaló jogait a Munka Törvénykönyve rendelkezései alapján.   – Tudja ismertetni a v&aac