Tűzvédelmi főelőadó

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

    A TŰZVÉDELMI FŐELŐADÓ szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei       I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1. A szakképesítés azonosító száma: 54 8915 01   2. A szakképesítés megnevezése: Tűzvédelmi főelőadó       II. A szakképesítés munkaterülete     1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   ----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   ----------------------   5369 Egyéb védelmi szolgáltatások     2. A munkaterület rövid, jellemző leírása   A munkaterület a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek tűzvédelmi tevékenységének szervezése, irányítása és ellenőrzése, munkavállalóként és vállalkozóként egyaránt – tűzvédelmi szempontból akár a legveszélyesebb létesítményekben is – a tevékenység rendszerszemléletű tűzvédelmi biztonságának önálló, szakszerű elemzése és értékelése, a szükséges, illetve igényelt védelmi koncepció kialakítása, továbbá a tűzvédelmi rendszer működtetése, irányítása.   A munkaterület ellátása jelenti továbbá a különböző biztonsági területekkel való konstruktív együttműködést, a kötelező tűzvédelmi szabályok alkalmazását, érvényesítését, a tűzvédelemre vonatkozó helyi szabályzatok elkészítését és naprakészen tartását, a munkavállalók tűzvédelmi oktatását és felvilágosítását, segédanyagok készítését, a tűzvédelemmel összefüggő adminisztrációs feladatokat. A tűzvédelmi főelőadó tevékenyen közreműködik a munkahely tűzvédelmi szervezetének kialakításában, a különösen veszélyes üzem tűzvédelmi szervezetének irányításában.     3. A szakképesítéssel rokon szakképesítés   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   OKJ azonosító száma megnevezése   -----------------------   52 8915 02 Tűzvédelmi előadó       III. A szakképesítés szakmai követelményei     A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények:     1. A munkáltató vagy szolgáltatást igénybevevő szerv tűzvédelmi tevékenységének szabályozása, tervezése, szervezése, irányítása, az alárendelt szerveknél működő tűzvédelmi szakemberek tevékenységének irányítása, felügyelete, ellenőrzése, az együttműködő védelmi munkatársakkal és a tűzoltósággal történő kapcsolattartás. A gazdálkodó szerv tűzvédelmi, biztonsági viszonyainak elemzése és értékelése tűzvédelmi ügyekben történő képviselete, a tűzvédelmi iratok szakszerű készítése és kezelése. A tűzvédelmi vállalkozó tevékenységének értékelése.     E tevékenység végrehajtásához:   legyen képes felismerni:   – a tűzvédelmi rendszer elemeit és hiányosságait, valamint a rendszer sajátosságait,   – a szakértői tevékenység szerepét és szabályait a tűzvédelemben   legyen képes értelmezni:   – a tűzvédelmi rendszer és más védelmi rendszerek kapcsolatát és együttműködési lehetőségeit,   – a tűzvédelmi belső ellenőrzés szerepét, követelményeit, módszereit,   – a tűzvédelmi rendszerrel kapcsolatos információkat,   – a tűzvédelmi tevékenységhez kapcsolódó legfontosabb polgári jogi ismereteket,   – a védelmi igazgatás rendszerét és a munkahelyi védelmi szervezetek feladatait, működését   legyen képes alkalmazni:   – a tűzvédelmi tervfejezet, dokumentáció, műszaki leírás tartalmi követelményeit,   – az építmények létesítési tűzvédelmére vonatkozó méretezési szabályokat,   – a tűzvédelmi szakvizsgáztatásra való felkészítés elveit, a szakvizsgáztatás rendszerét,   – a szakértői tevékenység szabályait a tűzvédelemben.     2. A létesítményi tűzoltóság működésének szervezése, felkészítése és működésük ellenőrzése, a dolgozók tűzvédelmi oktatása, továbbképzése és a tűzvédelmi szakvizsgáztatás megszervezése és végzése.     E tevékenység végrehajtásához:   legyen képes eligazodni:   – a tűzoltás és műszaki mentés szabályozási elvei között és feladatrendszerében   legyen tájékozott a tűzvédelmi szakértés feladatrendszerében   legyen képes kiválasztani:   – az általa igényelhető műszaki mentések gépeit,   – az általa igényelt tűzoltáshoz szükséges gépeket, berendezéseket   legyen képes elvégezni:   – a tűzoltásban résztvevő helyi erők, eszközök mértékének számításait.       IV. A szakképesítésre történő jelentkezés vizsgakövetelményei     1. A szakképzésre történő jelentkezés feltételei:   – a tűzvédelmi előadó (OKJ azonosító száma: 52 8915 02), illetve tűzvédelmi előadó I. (OKJ azonosító száma: 53 8915 01) végzettség.     2. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:   – a szakké