Tűzvédelmi előadó

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

    A TŰZVÉDELMI ELŐADÓ szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei       I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1. A szakképesítés azonosító száma: 52 8915 02   2. A szakképesítés megnevezése: Tűzvédelmi előadó       II. A szakképesítés munkaterülete     1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   ----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   ----------------------   5369 Egyéb védelmi szolgáltatások     2. A munkaterület rövid, jellemző leírása   A munkaterület a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek tűzvédelmi tevékenységének szervezése, irányítása és ellenőrzése, építmények és létesítmények biztonságos működtetésének megszervezése, jogszabályban meghatározott esetekben a tűzvédelmi feladatok önálló ellátása.   A tűzvédelmi előadó kiemelt gazdálkodó szervezeteknél beosztott munkatárs, aki a kötelező tűzvédelmi szabályokat érvényre juttatja, a helyi tűzvédelmi szabályokat elkészíti, naprakészen tartja, szervezi a munkavállalók tűzvédelmi oktatását, ellátja a tűzvédelemmel összefüggő adminisztrációs feladatokat, közreműködi a munkahely tűzvédelmi szervezetének kialakításában.     3. A szakképesítéssel rokon szakképesítés   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   OKJ azonosító száma megnevezése   -----------------------   54 8915 01 Tűzvédelmi főelőadó       III. A szakképesítés szakmai követelményei     A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények:     1. A munkáltató vagy szolgáltatást igénybevevő szerv tűzvédelmi viszonyainak szabályozása, szervezése, irányítása, tűzvédelmi ügyekben történő képviselete. A tűzvédelmi iratok szakszerű készítése és kezelése. A gazdálkodó szerv más védelmi feladatait ellátó munkatársaival és a tűzoltósággal történő együttműködés.     E tevékenység végrehajtásához:   legyen képes ismertetni:   – a veszélyes anyag fogalmát, csoportosítását, hatásait és azonosító jelöléseit,