Tűzihorganyzó

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

    ÖNTŐIPARI MINTAKÉSZÍTŐ     I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai     1. A szakképesítés azonosító száma: 31 5232 06   2. Szakképesítés megnevezése: Öntőipari mintakészítő     II. A szakképesítés munkaterülete     1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   7415 Öntödei foglalkozású     2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások   -----------------------   A munkakör, foglalkozás   FEOR száma megnevezése   -----------------------   3116 Öntészeti technikus   7415 Öntő   7415 Öntödei gépkezelő   7342 Asztalos   7422 Szerszámkészítő     3. A munkaterület rövid, jellemző leírása   Különböző vas-, acél- és színesfémöntvények előállításánál szükséges fa-, fém-, műanyag minták készítése, összeállítása, karbantartása és javítása.     III. A szakképzés szakmai követelményei     III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok     1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása   – A munkahelyre vonatkozó sajátos szabályozások (munkaköri leírások, bérezésre, továbbképzésre, munkarendre, munkaidőre stb. vonatkozó szabályozások) ismerete és betartása.   – A munkahelyen működő szakmai és érdekképviseletek ismerete, közreműködés azok munkájában, illetve segítségük igénybevétele egyéni problémák megoldásában.   – A munkahelyre vonatkozó általános előírások betartása.   – A munkahely megfelelő kialakítása, helyes anyagtárolása, közlekedési utak biztosítása.   – A saját és a környezetben dolgozó munkatársak balesetvédelmének biztosítása.   – A különböző technológiák, munkafolyamatok végzése során a speciális biztonsági előírások alkalmazása (védőfelszerelések, használata stb).   – A munkahelyi baleseteknél a sérült számára elsősegély nyújtása, a balesetet kiváltó ok megszüntetése, a munkahelyi vezető, illetve segélynyújtó-szolgálat értesítése.   – A munkahelyre vonatkozó általános tűzvédelmi előírások betartása.   – A tűzoltó készülék elhelyezésének ismerete.   – A tűzoltó készülékek használatára vonatkozó előírások ismerete, és a készülékek alkalmazása.   – A munkahely elhagyására vonatkozó előírások ismerete.   – Az anyagok tárolására, szállítására, felhasználására vonatkozó előírások betartása, és a megfelelő védőfelszerelések használata.   – A segédanyagok, hulladékok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások betartása.   – Az elhasznált segédanyagok szelektív gyűjtése, szakszerű tárolása.   – A tűz- és robbanásveszélyek megelőzésére vonatkozó előírások betartása.   – A további sérülések elkerülése érdekében az áramtalanítás, a sérülteknek az áramkörből való kiszabadítása a lehetőségektől, a sérült helyzetétől függően.   – A munkahelyre vonatkozó általános környezetvédelmi előírások betartása.   – A levegőszennyezés csökkentése.     2. A munkafolyamat megtervezése és előkészítése, a munka eredményeinek ellenőrzése és értékelése   – Az alapinformációk tanulmányozása.   – Az elvégezhető munkafolyamat elemekre, műveletekre bontása, a műveleti sorrend meghatározása.   – Az alkalmazandó technológia megállapítása, a gépek, berendezések kiválasztása.   – A hozaganyagok és segédanyagok, szerszámok kiválasztása, illetve előkészítése.   – A munkahely előkészítése.   – A munkafeladatok elvégzése.   – A munkaeredmények ellenőrzése a munkafeladatok jellegének megfelelően.   – Költségek becslése.     3. Műszaki dokumentációk olvasása, felhasználása és összeállítása   – Műszaki rajzok szabványnak megfelelő készítése     = öntvényrajzok, műhelyrajzok készítése, olvasása,     = összeépítési rajz, szabásvázlat, műveleti utasítások készítése, olvasása.   – Egyszerű alkatrészek szabadkézi és műszaki rajzai, axonometrikus ábrázolása.   – Az alkatrész- és összeállítási rajzok olvasása és készítése.   – Műszaki dokumentációk, utasítások felhasználása.     4. Mérés, ellenőrzés   – Hosszúságok mérése.   – Szögek mérése, ellenőrzése.   – Fizikai és elektromos mennyiségek mérése.     5. Kézi forgácsolás és alakítás   – Famegmunkálás kéziszerszámokkal és gépekkel.   – Fémmegmunkálás kéziszerszámokkal és gépekkel.   – Műanyag-megmunkálás.   – Felületbevonások.   – Javítások.     6. Hőkezelés   – A munkadarabok hőkezelése.     7. Forrasztás, lángvágás, hegesztés   – A lemezek és profilok kötése keményforrasztással.   – Lángvágás.   – Lemezek és profilok kötése hegesztéssel.     = munkadarab előkészítése, hozaganyag és segédanyag kiválasztása,     = hegesztő berendezések üzembe helyezése,     = kötés létrehozása:     – gázhegesztéssel,     – kézi ívhegesztéssel.   – Hegesztés a felrakó és javító technológiában.     8. Az előforduló selejtek és azok okainak felmérése, a selejtokok megszüntetése   – Méréshibák.   – Figyelmetlenség.   – Technológiai fegyelem megsértéséből eredő hibák.   – Munkafogások helytelen megválasztásából eredő hibák.   – Hibás alkatrészek javítása.     9. Karbantartás   – Berendezések működésének ellenőrzése, felülvizsgálata.   – Berendezések biztonságának ellenőrzése.   – Karbantartás.   – Korrózió elleni védelem.     10. Számítástechnikai alapismeretek.     11. Minőségbiztosítás   – A mintakészítés minőségbiztosítási rendszerének működtetése.     III/2. Követelmények     1. Munkajogi, munkavédelemi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása   – A munkaszerződés fontos részeinek felsorolása, megnevezése, értelmezése.   – A szakmára, a munkahelyre érvényes munkavédelmi előírások ismerete, alkalmazása.   – A szakmára vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása a munkafolyamatokban.   – A baleseteknél és tűzeseteknél alkalmazandó intézkedések, az elsősegélynyújtás szabályai, és azok végrehajtása.   – A tűz megelőzésére vonatkozó intézkedések és a tűzoltás szabályainak ismerete, a tűzoltó készülék kezelése.   – A mérgező anyagok, gyúlékony anyagok kezelésére vonatkozó előírások ismerete, alkalmazásuk.   – Az elektromos áram élettani hatásának ismerete, az áramütés elleni védekezés szabályai.   – A szakmára, a munkahelyre jellemző környezeti szennyezések felsorolása, a környezetszennyezést csökkentő eljárások, módszerek ismerete, alkalmazása.     2. A munkafolyamat megtervezése és előkészítése, a munka eredményeinek ellenőrzése és értékelése   – Információk begyűjtése. A munkafolyamatok meghatározása és egyeztetése a szóban és írásban közölt adatok szerint, valamint a munkafolyamat megvalósításának biztosítása.   – A munkafolyamat végrehajtásához szükséges alapanyag, segédanyag, hozaganyag igény meghatározása a dokumentációkból, műszaki rajzokból.   – A technológia, a berendezések, szerszámok, mérőeszközök készülékek kialakítása és előkészítése a munkafeladatnak megfelelően.   – A munkahely előkészítése a munkafeladatok figyelembevételével.   – A munkaeredmények ellenőrzése és kiértékelése, költségeinek becslése.     3. Műszaki dokumentációk olvasása, felhasználása és összeállítása   – Az összeállítási, a csoport- és az alkatrészrajzok olvasása és felhasználása, vázlatok elkészítése.   – Öntvényrajzok készítése, olvasása.   – Összeépítési rajz, szabásvázlat, műveleti utasítások készítése, olvasása.   – Műszaki dokumentációk olvasása, felhasználása.     4. Mérés, ellenőrzés   – Hosszúság mérése.   – Szögek ellenőrzése.   – A felületi minőség megítélése a felület feladatától függően.   – Munkadarabok alakhűségének ellenőrzése.   – A sz