Törzskönyvező szaktechnikus

tanfolyam, továbbképzés

A tenyésztési feladatok tenyészetben, állattenyésztő telepen:- az üzem tenyésztési programjának kitűzése és megvalósítása,- párosítási tervek készítése,- tenyészállatok szelekciója,- az állatok szaporítása,- tenyészállat-gazdálkodás,- a szaporodásbiológiai problémák figyelemmel kísérése,- szakszerű és gazdaságos takarmánygazdálkodás figyelemmel kísérése,- a tenyészállatok azonosítása és megjelölése,- tenyésztési és termelési nyilvántartások gyűjtése és feldolgozása,- törzskönyvezés, a hivatalos törzskönyvi munkák kiegészítése.Tenyésztő szervezeteknél (egyesület, szövetség, illetve tenyésztő vállalkozás):- az üzemek látogatása adatgyűjtés céljából,- állatmegjelölési és termékmintavételi munkák szakszerű végzése,- az üzemek termelési és tenyésztési adatainak felvétele, feldolgozása és értékelése,- törzskönyv vezetése.Törzskönyvvezetés és teljesítményvizsgálat nélkül nincs tenyésztés. Tenyészállat export feltétele a hiteles származási lap. Ezen feladatok ellátása széles állattenyésztési szakmai műveltséget és kiegészítő speciális ismereteket igényel, amellyel a törzskönyvező szaktechhnikusnak rendelkeznie szükséges az alapképzettsége megszerzésével, valamint speciális fakultációkkal és azokból tett szakvizsgákkal.- Származási igazolások kiállítása.- Tenyésztési dokumentumok készítése.- Külön fakultáció felvétel és vizsga letétele esetén teljesítményvizsgálat végzése.Termelés ellenőrző szervezeteknél és teljesítményvizsgáló állomásoknál külön vizsga letétele esetén.- Adatfelvételezés, mintavétel.- Teljesítményvizsgálati adatkiértékelés a vonatkozó &quot Tenyésztési Kódex&quot alapján.