Töltőállomáskezelő-eladó

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

A töltőállomás kezelő és eladó alapvető feladata a folyékony és gázüzemű gépjárművek, munkagépek működéséhez szükséges üzem- és kenőanyagok, továbbá a kutak mellett működő üzletekben/shopokban forgalmazott árucsoportok értékesítése, a kapcsolódó szolgáltatási feladatok ellátása, a vásárlók – igények szerinti – kulturált kiszolgálása, a kiadásra kerülő éghető anyagok és veszélyes hulladékok szakszerű kezelése és tárolása, azok mennyiségi és minőségi megóvása, valamint a kapcsolódó áruforgalmi feladatok ellátása   – folyamatosan ellenőrzi a töltőállomás épületeinek, szabadtéri berendezéseinek, gépeinek műszaki állapotát és üzemképességét   – elvégzi az üzemanyag kimérését szolgáló berendezésekre (kútoszlop stb.) előírt biztonságtechnikai és higiéniai munkálatokat   – elhelyezi készültségi helyükre a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésére szolgáló tűzoltó felszereléseket, végrehajtja az előírt tűz- és vagyonvédelmi óvintézkedéseket   – elvégzi az üzemanyagtöltő állomások zavartalan áruforgalmához szükséges műszaki feladatokat (kútoszlop feszültség alá helyezése stb.), a vonatkozó tűz-, vagyon-, környezet-, baleset- és érintésvédelmi előírások betartása mellett   – gondoskodik a folyamatos áruutánpótlásról, az üzemanyagok – szükség szerinti – feltöltéséről   – elvégzi a töltőállomás területére beérkező tartályos gépjármű szállítótartályából történő lefejtés technológiai munkáit (áttárolási jegy ellenőrzése, mintavétel az áru minőségének, tisztaságának stb. megállapítása céljából stb.)   – az eladói munka szakmai és etikai normáinak megtartásával kulturáltan kiszolgálja a vásárlókat a töltőállomás kezelési előírásainak szakszerű betartása mellett   – ajánlja a gépjárművek üzemeltetéséhez és karbantartásához kapcsolódó szolgáltatásokat (légnyomásmérés, savszintmérés, autóápolási feladatok stb.)   – ellátja az üzem- és kenőanyagok, valamint a töltőállomások által forgalmazott egyéb árucsoportok tárolásával és kezelésével kapcsolatos sajátos feladatokat, a minőségvédelmi követelmények betartása mellett.