Textílvegyipari technikus

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

– Kezeli a kikészítőipari üzemekben, gyárakban, műhelyekben telepített berendezéseket, a termelési folyamat végrehajtására és ellenőrzésére beépített szabályozó- és mérőműszereket a technológiai leírás és egyéb műszaki dokumentáció alapján önállóan, vagy a magasabb képzettségű vezető utasításai alapján.   – Kezelheti a kikészítőüzemekben előforduló segédberendezéseket, varrógépeket és olyan gépi szállítóeszközöket, melyekhez külön vizsga nem szükséges.   – Irányítja és felügyeli a szakképzett és szakképzetlen beosztott kikészítőipari berendezést kezelő munkásokat.   – Biztosítja a kikészítőipari berendezések vegyszerrel történő ellátását a technológiai előírásoknak megfelelően.   – Szervezi és irányítja a munkahelyi ügyviteli rend alapján hozzá beosztott szakmunkások, betanított munkások és egyéb alkalmazottak munkáját a termelési paraméterek biztosítása és az optimális üzemvitel megvalósítása érdekében. Munkáját a magasabb beosztású munkahelyi vezető által kiadott munkaterv vagy egyéb dokumentáció alapján mint közvetlen termelésirányító, csoportvezető, művezető végzi.   – Elvégzi vagy elvégezteti az üzemközi ellenőrzést a berendezések műszereinek leolvasásával és annak dokumentálásával.   – Megszervezi vagy önállóan elvégzi az üzemi mintavételt, és a szükség szerinti minőség-ellenőrző munkát. Kiértékeli az ellenőrzés eredményét, és szükség esetén javaslatot tesz a technológiai paraméterek változtatására.   – Részt vesz a felügyelete alá tartozó termelőegység karbantartási ütemtervének és eszközigényének kidolgozásában.   – Közreműködik a karbantartási terv végrehajtásában, a próbaüzemeltetésekben a szakképzett karbantartó mellett.   – Minőség-ellenőrző és kutatólaboratóriumokban elvégzi önállóan a szabvány és leiratok alapján a vizsgálatokat, az alapvető laboratóriumi műveleteket. Részt vesz a magasabb képzettségű munkahelyi vezető irányításával végzendő csoportmunkában, elvégezve a részfeladatokat az általuk megadott műszaki leírás vagy munkafeladat alapján.   – Értékeli az ipari vagy a laboratóriumi mérőműszerekkel végzett méréseket, eredményeiről, következtetéseiről és javaslatairól szakszerű dokumentációt, jelentést készít.   – Ismeri és alkalmazza a munkakörére vonatkozó vagy azzal kapcsolatos jogszabályokat, szabványokat, előiratokat.   – Üzemzavar és veszélyhelyzet esetén intézkedik a felügyelete alá tartozó termelőrendszer, üzemcsoport vagy gépek biztonságos leállításáról. Közreműködik a biztonság- és vagyonvédelmi intézkedési terv végrehajtásában.   – Alkalmazza és betartatja a környezetvédelmi előírásokat és szabványokat.