Textiltervezők az

Ba, Bsc, egyetem, alapképzés

Textilmérnöknek Magyarországon kizárólag a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen tanulhatnak a jelentkezők, ráadásul a felvehető keretszám igen alacsony, idén 24 textil szakos hallgató kezdhette meg tanulmányait a 311 felvételizővel szemben. Nem csoda hát, hogy a hallgatók jelentős része nehéznek tartja a bekerülést a szakra. A tanulmányokat viszont a hallgatók többsége már csak közepesen nehéznek ítéli meg.A hallgatók elégedettségét vizsgáltákAz oktatás minőségével a hallgatók háromnegyede, a szakismeretek naprakészségével és alkalmazhatóságával a hallgatók kétharmada elégedett. Ellenkező véleményt mindössze tíz százalék fogalmazott meg, ezzel szemben maximális megelégedettségükről sokan nyilatkoztak. Az intézmény szakmai kapcsolatrendszerével a hallgatók többsége elégedetlen, ezzel összefüggésben az itthoni elhelyezkedés esélyeit kevesen tartják (a hallgatók egyharmada) kecsegtetőnek, ellentétben a külföldi munkalehetőségekkel, melyekről a hallgatók kétharmada bizakodóan nyilatkozott.Az intézmény légkörével (könyvtár, kulturális lehetőségek, oktatók segítőkészsége) a hallgatók többsége elégedett, a könyvtár felszereltségéről kimondottan jó véleménnyel vannak, de a másik két tényezőről is pozitívan nyilatkozott a megkérdezettek 70 százaléka. Ezekkel szemben a sportolási lehetőségekkel és a kutatásba való bekapcsolódás lehetőségével elégedetlenek a hallgatók. Az intézményi demokrácia és a számítógép-ellátottság sem kimondottan az intézmény erőssége a hallgatók véleménye szerint, ezekben a kérdésekben a hallgatók közepesen elégedett választ adtak többnyire, de még mindig jóval kevesebben voltak az elégedetlenek, mint az inkább elégedettek. A számítógép-ellátottság itt nem a számítógépek hozzáférhetőségére, az internetezés lehetőségére vonatkozott - arról kiválóan nyilatkoztak a hallgatók -, sokkal inkább a tanulmányokhoz szükséges szoftverek hiányára utal a hallgatók közepes elégedettsége.Tanulmányi, szakmai jövőképA megkérdezettek döntő többsége ezen a pályán, ebben a szakmában képzeli el jövőjét, még akkor is, ha az elhelyezkedési esélyeiket a végzést követő egy-két évben sokan nem látják túl bíztatónak. A többségükben a szakot első helyen megjelölők tehát határozottan és tudatosan végzik tanulmányaikat és látják egzisztenciális jövőjüket. A diploma utáni boldogulást a legtöbb megkérdezett saját vállalkozás alapításával képzeli el, a nagyvállalatok, illetve a közszféra szerepét elhanyagolhatónak tekintik a munkavállalás során. A megkérdezett hallgatók jelentős része tervezi, hogy legalább egy félévnyi külföldi tanulmánnyal bővíti szakmai tudását, sokan szeretnének a későbbiekben doktori képzésben részt venni, valamint a textilszakos hallgatók egy negyedének szerepel tervei között, hogy egyéb mesterképzésben, illetve 10-15 százalékuknak, hogy alap, vagy posztgraduális képzésben vennének részt a jövőben.Bővebben itt olvasható.Forrás: www.edupress.hu