Textílműves (a tevékenység megjelölésével)

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

A) Textilműves (kézműves)   A textilműves (kézműves) olyan vizuális képzettséggel, rajzi, művészeti alapismeretekkel rendelkező szakember, aki képes a textilművesség területén önállóan, kreatívan megoldani szakmai és esztétikai feladatokat. A területen használatos különféle anyagokból – kombinálva nem textiles anyagokkal is – egyedi és sokszorosított, használati és dísztárgyakat készít. Különböző rendeltetésű textilmunkákat magas esztétikai színvonalon tervez és kivitelez, alkalmazva a szükséges szakmai ismereteket. A tárgyakat kézi műveletekkel készíti el, de különféle gépi eljárásokat is alkalmaz. Ismeri a kor követelményeinek megfelelő technológiákat a kézműves, gyári és autonóm textilesség területén, és ezek szakmai, szemléleti elvárásait.   Alapos szakmai, művészettörténeti ismeretekkel rendelkezik, ami képessé teszi tervezési és gyakorlati feladatok megoldására önálló vállalkozóként is, valamint tanulmányai folytatására különböző főiskolákon, egyetemeken.     B) Textilműves (kéziszövő)   A kéziszövő fekvő és álló szövőszéken készülő folyamatos és zárt kompozíciójú textilek, szőnyegek, faliképek (gobelin) szövött anyagok magas esztétikai színvonalon lévő tervezésével és kivitelezésével foglalkozik. Megadott terv alapján lesző textileket, egyszerűbb javítási restaurálási feladatokat is megold.   Alapos szakmai, művészi, művészettörténeti ismeretei képessé teszik arra, hogy kivitelezési feladatokat önálló vállalkozóként is megoldjon, illetve képes legyen tanulmányai folytatására művészeti főiskolákon is.     C) Textilműves (kézinyomó)   A kézinyomó hagyományos és újabb technológiával készülő kézinyomású, lakás- és öltözködési textilek tervezésével és ezek elkészítésével foglalkozik. Olyan vizuális, rajzi alapképzettséggel, szakmai tájékozottsággal rendelkezik, ami képessé teszi arra, hogy textiles feladatok tervezését, kivitelezését önálló vállalkozóként is megoldja, valamint képes legyen tanulmányai folytatására művészeti főiskolákon, egyetemeken.