Terméktervező műszaki menedzserasszisztens

felsőfokú szakképzés, FSZ, OKJ, félfőiskolai képzés, gimnázium

A terméktervező műszaki menedzser asszisztens – mint a műszaki menedzser, illetve mint a terméktervező mérnök közvetlen munkatársa – a megfelelő mélységű terméktervezésre vonatkozó műszaki, informatikai és számítógépkezelési ismeretei, továbbá menedzsment és idegennyelvi ismeretei birtokában műszaki ügyintézői feladatokat lát el.   Ennek érdekében:   – részt vesz     = a terméktervezői tevékenységet megalapozó műszaki, gazdasági, marketing, környezetvédelmi stb. információk gyűjtésében és rendszerezésében,     = szakmai irányítás mellett a terméktervezés kreatív tevékenységeiben,     = az arculat- és formatervezésben, a vázlatok és változatok elkészítésében,     = a terméktervezés rutinjellegű, ismétlődő tevékenységeiben, amelyek egy része alól képes a terméktervező mérnököt mentesíteni,     = a terméktervezéshez kapcsolódó gazdasági számítások elvégzésében,     = a terméktervezés, mint projekt feladat előkészítésében és végrehajtásában,     = a modellek, a minta és kísérleti darabok előállításában,     = a kísérletek és mérések előkészítésében és biztonságos lebonyolításában,     = a technológus, a gyártó, a minőségbiztosító, az üzemeltető stb. szakemberekkel folytatott konzultációkban és egyeztetésekben,     = a hatékony tervező munkához szükséges feltételek és munkahelyi környezet kialakításában és fenntartásában,     = a műszaki jelentések és dokumentációk összeállításában,     = a terméktervezési tevékenység eredményeinek bemutatásában, esetleges értékesítésében, prezentációk, tájékoztatók szervezésében és végrehajtásában,     = a terméktervezői tevékenységekhez kapcsolható vállalkozások menedzselésében, különböző vevőszolgálati és kereskedői tevékenységekben   – folyamatosan ellenőrzi     = a terméktervezési folyamat tervezett időbeli előrehaladásának helyzetét,     = a felhasznált erőforrások mennyiségét és értékét,     = a kísérletek, a kísérleti gyártás és üzemeltetés során felhasznált anyagok, berendezések, műszerek műszaki paramétereit   – gondoskodik     = a biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírások adaptálásáról, betartásáról,     = a hatáskörébe tartozó gépek, műszerek és berendezések megfelelő műszaki állapotáról,     = a folyamatos működéshez szükséges anyag-, segédanyag-, gép-, szerszám-, készülék-, mérőeszköz- és energiaellátásról   – együttműködik     = a vállalat érintett szervezeti egységeivel (beszerzés, termelés, tervezés, értékesítés, vevőszolgálat),     = a vállalat külső partnereivel (beszállítók, vevők, szolgáltató, finanszírozó, ellenőrző, minősítő intézmények),     = kutató-fejlesztő intézményekkel   – magasabb szakmai felkészültséget igénylő fizikai jellegű munkák végzése     = laboratóriumi feladatok ellátása,     = próbaüzemeltetés, hibafeltárás, elhárítás,     = részvétel a kísérleti munkákban.