Telekommunikációs asszisztens

felsőfokú szakképzés, FSZ, OKJ, félfőiskolai képzés, gimnázium

A telekommunikációs asszisztens   – az iparban, a kereskedelemben és a szolgáltatásokban információtechnikai, adatkezelési feladatokat lát el,   – telekommunikációs ismeretei birtokában, ismerve a gazdasági élet területeit, megfelelő mélységben megfogalmazza az adott szakma elvárásait a telekommunikációval, illetve a távközléstechnikával szemben,   – felméri a telekommunikációban, illetve a távközléstechnikában rejlő lehetőségeket az adott szakterületre, koordinálja a szükséges eszközök telepítését, rendszerbeállítását,   – szakismerete alapján a telekommunikációs, illetve a távközléstechnikai rendszereket üzemelteti, elemzi és értékeli az eredményeket, ugyanakkor a tapasztalata birtokában javaslatot tesz a bővítésre, illetve a korszerűsítésre,   – a telekommunikációs (informatikai) és távközlési feladatok végzése mellett automatizálási és mérési feladatokat végez,   – tevékenységét vállalkozási keretek között is folytathatja.