Távközkési szaktechnikus (az ágazat megjelölésével)

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

A távközlési szaktechnikusA) szereli, üzembe helyezi, konfigurálja, üzemelteti, karbantartja, javítja az ágazati területéhez tartozó távközlési berendezéseket:a) a távbeszélő-technikai ágazati területen a hozzáférési hálózatok eszközeit (cross-connect, DSLAM, IAD) és a hálózati kapcsolóeszközöket (TDM kapcsoló, ATM kapcsoló, VoIP/VoATM/VoDSL átlépő),b) az átvitel-technikai ágazati területen a vezetékes távközlési áramkörök átvitel-technikai berendezéseit, a távközlési hálózatokat,c) az adástechnikai ágazati területen a műholdas rendszereket és az adóhálózatokat,d) az informatikai ágazati területen a számítógépes munkaállomásokat, hálózati környezetükben szoftverkörnyezet kialakítását végzi vállalati viszonyok között,e) a kábeltelevíziós ágazati területen a kábeltelevíziós hálózatokat, vonali és végberendezéseket, antennákat,f) a hálózattechnikai ágazati területen a távközlési hálózatokat, a csatlakozó, rendező, elosztó berendezéseket B) részt vesz a beruházások előkészítésében, a létesítés ellenőrzésében, elvégzi az átvételt C) üzemelteti, karbantartja az ágazati területébe tartozó mérő, ellenőrző berendezéseket, a hálózat-felügyeleti rendszereket D) idegen nyelvű (főként angol) dokumentációkat, könyvtárakat használ, kommunikál nemzetközi kapcsolás-felépítési és hibaelhárítási eljárások közben E) vállalkozás- és üzemszervezési, vezetési és ellenőrzési feladatokat lát el F) munka-, tűz-, és környezetvédelmi feladatokat lát el G) távközlési ügyfélszolgálati teendőket végez el.