Társadalombiztosítási ügyintéző

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

A társadalombiztosítási ügyintéző önállóan, vagy a társadalombiztosítási kifizetőhely vezetőjének irányításával elvégzi mindazon feladatokat, amelyeket az egészségbiztosítással, a nyugdíjbiztosítással és a szociális ellátásokkal kapcsolatban a jogosultságok és kötelezettségek teljesítéséhez a jogszabályok előírnak. Ebben kiemelt jelentősége van annak, hogy tisztában legyen az adott munkáltató és a munkáltatónál bármilyen jogviszonyban dolgozók, illetve foglalkoztatottak társadalombiztosítási jogaival és kötelezettségeivel.     A társadalombiztosítási ügyintéző adatszolgáltatással (igazolások, dokumentumok) készíti elő az illetékes társadalombiztosítási igazgatási szerv döntéseit.     A társadalombiztosítási ügyintéző fő feladata a döntések előkészítése és végrehajtása, illetve adatszolgáltatás az alábbi területeken:   – a betegségi-anyasági ellátás iránti igény elbírálása és az ellátások folyósítása,   – a járulékok bevallása, befizetése, ideértve a munkáltatónál működő kifizetőhelyi ügyintézők esetében a magánnyugdíjpénztárakba fizetendő tagdíjat is,   – a szociális ellátások iránti igények elbírálása, az ellátások folyósítása,   – a baleset üzemi jellegének elbírálása, a baleseti táppénz iránti igény elbírálása és az ellátás folyósítása,   – a megváltozott munkaképességű dolgozók kereset-kiegészítésének megállapítása, folyósítása,   – a jogorvoslattal kapcsolatos intézkedések megtétele,   – a társadalombiztosítási igazolványokkal kapcsolatos feladatok ellátása,   – az ellátások megállapításához, folyósításához más szervek részére adatszolgáltatás, egyéb statisztikák készítése,   – nyilatkozatok, igazolások lejártának figyelemmel kísérése,   – nyomtatványok változásainak figyelemmel kísérése, újak beszerzése és azoknak a jogszabályi előírások szerinti vezetése,   – a dolgozók tájékoztatása jogaikról és kötelezettségeikről.   A nyugdíj-előkészítési tevékenység keretében:   – a nyugellátáshoz szükséges nyomtatványok beszerzése,   – a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátásra vonatkozó igények teljesítéséhez, a nyugdíj megállapításához szükséges adatok (szolgálati idő, keresetek) összegyűjtése és továbbítása az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz,   – a baleseti nyugellátásokkal kapcsolatos külön tennivalók ellátása.