Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó - OKJ leírás

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

OKJ-szám: 54 343 06Betölthető foglalkozás: Bér- és társadalombiztosítási ügyintéző FEOR 3604Képzési idő: Legfeljebb 550 óraCsak felnőttképzésben tanulhatóSzükséges iskolai végzettség: érettségi Rész-szakképesítések- Bérügyintéző (középszintű, érettségivel)- Társadalombiztosítási ügyintéző (középszintű, érettségivel)A munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti.Feladatai:* a főállású és a nyugdíjas munkavállalók be- és kilépéséről bérügyi nyilvántartások vezetése * a dolgozók részére különféle jogcímen járó összegek nyilvántartása, az alapbér-módosítások, a bérkategória-változások átvezetése a nyilvántartásokban * a betegállományban lévőkről, a kifizetett és nem adózó bérekről jegyzékek készítése * a táppénz, a gyermekgondozási segély és a gyermekápolási díj iránti igény elbírálása, kiszámítása és folyósítása * a családi pótlék és az anyasági segély iránti igény elbírálása és a családi pótlék elszámolása és kifizetése * gyermekgondozási segély fizetése * adatok szolgáltatása a nyugdíjak megállapításához * nyilvántartások vezetése a kifizetett ellátásokról * társadalombiztosítási lap vezetése a biztosítottakról * nyomtatványok kitöltése, nyilvántartása, tárolása * biztosítottak tájékoztatása a jogaikról és kötelességeikről, valamint segítség nyújtása az igényeik érvényesítéséhez * adatszolgáltatás az illetékes társadalombiztosítási és adóhatósági szervek felé (Tb, APEH) * az igény elbírálásához szükséges igazolások (okmányok) kiállítása és annak megküldése az illetékes társadalombiztosítási szervnek * a befizetendő járulékok összegének és a kifizetett ellátások nyilvántartása * kapcsolattartás a nyugdíj- és egészségbiztosítási pénztárakkal Jellemző munkakör:* Egészség- és nyugdíjbiztosítási ügyintéző Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:3603 Humánerő-gazdálkodási ügyintéző4112 BérelszámolóMinimális képzettségi (képesítési) feltétel:Középfokú oktatás keretében az általános gimnáziumban, szakközépiskolában, technikumban megszerzett képzettség jellemzője, hogy magasabb színvonalú általános ismeretet ad, mint a II. képzettségi szint, azonban több iskolatípusnál szükség van olyan iskolai vagy iskolán kívüli képzésre, amely megfelelő szakismerettel látja el az e képzettségi szintbe tartozókat. Tanfolyam indul: Iskolák, ahol tanulhatod: Tanfolyam