Tanulj ingyen és még a minimál bért is megkaphatod

felnőttképzés, munkahely, felnőttoktatás

  Magyarország versenyképessége növelésének egyik meghatározó eleme, hogy a gazdaság rendelkezésére áll-e megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerő. A magyar lakosság szakmai képzettségi színvonala elmarad az EU átlagtól. A kormány a 100 lépés program keretében az élethosszig tartó tanulás, illetve a felnőttképzés korszerűsítésével kapcsolatos feladatok sorába emelte a képzettségi színvonal emelésével összefüggő teendőket. Az Európai Unió támogatásával „Lépj egyet előre” címmel hirdetett projektet a munkavállalók szakmai ismereteinek bővítésére, képzettségi színvonalának növelésére. A „Lépj egyet előre” program célja a magyar felnőtt lakosság képzettségi színvonalának növelése érdekében olyan képzések indítása, amelynek során a korábbi képzettségi, tudásszintjüktől egy szinttel magasabb szintre kerülnek.  A képzés a résztevők számára ingyenes, vagyis a képzésbe bekapcsolódó felnőttek a képzési költségek, plusz egy havi minimálbér mértékéig támogatást kapnak.  A kormány az Európai Unió támogatásával &quot Lépj egyet előre&quot címmel hirdetett pályázatot a munkavállalók szakmai ismereteinek bővítésére, képzettségi színvonalának növelésére. A projekt célja, hogy növekedjék a munkavállalók képzettségi színvonala, és az jobban illeszkedjék a munkáltatói igényekhez. Ebből eredően azokon a képzéseken lesz a hangsúly, amelyek hiányszakmákban indulnak.              A programba 2007. március 31-ig, illetve visszavonásig lehet jelentkezni.       A &quot Lépj egyet előre&quot képzési program keretében legalább 11.000 felnőtt képzésének támogatására nyílik lehetőség.       A támogatásban részesülők köre       Az a felnőtt, aki:             rendelkezik legalább a 6. osztály befejezését igazoló bizonyítvánnyal, és alapfokú iskolai végzettség megszerzésére irányuló képzésben kíván részt venni.   a 6. osztály befejezését igazoló általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik, és a szakképzés megkezdéséhez szükséges közismereti és szakmai kompetenciák megszerzésére irányuló felzárkóztató képzésben, s ezt követő szakképzésben kíván részt venni.   alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de nem rendelkezik szakképzettséggel és szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben kíván részt venni.   érettségivel rendelkezik, de nem rendelkezik szakképzettséggel és érettségire épülő szakképzésben kíván részt venni.   már rendelkezik szakképesítéssel és a már meglévő szakképesítésre épülő új szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben kíván részt venni.   A képzési támogatás megítélésénél előnyben részesülnek a felnőttek, haa) alacsonyabb iskolai végzettségűekb) állás nélküliekc) ellátásban levő munkavállalási korú inaktívak d) egyéb inaktívakd) akik az önkormányzatok, civil szervezetek, a munkaügyi központok, közreműködésével kerülnek a képzésbe, e) azok a felnőttek, akiknek a képzettség megszerzése esetén a mikro- és kisvállalkozásoknál nyílik lehetőség a foglalkoztatására.        A támogatásokat olyan felnőtteknek nyújtja a Program, akik keresett szakképesítések megszerzésére irányuló képzésekben vesznek részt. A keresett szakmák közé tartoznak a megyei munkaügyi prognózisok által meghatározott szakmák (ezek külön színnel lesznek jelölve a Támogatott képzések menüpontban). A munkaviszonyban állók esetén csak a felzárkóztató, valamint az OKJ szerinti szakképzésekben való részvétel támogatott.  Nem támogatható a képzése a felnőttnek, ha:          iskolai tankötelezettségének nem tett eleget,  egyéb, az állam által támogatott szakképzésben vesz részt - beleértve az iskolarendszerű szakképzés keretében folyó képzéseket is,  már rendelkezik szakképzettséggel, és olyan szakképzettséget kíván megszerezni, mely nem az eredeti szakképzettségére épül rá,  olyan képzésben vesz részt, amely a támogatási szerződés megkötését megelőzően megkezdődött,  nyelvi képzésben kíván részt venni,  olyan képzési programban kíván részt venni, amely olyan szakképzettséggel zárul, mely a megyei munkaügyi központok által az adott megyében túltelített szakmának minősül,  olyan képzésben kíván részt venni, amely a tudásszintben, a szakképzettségi szintben előrelépést nem eredményez. A kérelmek beadása, döntés, szerződéskötés                   A kérelmek benyújtásának határideje 2007. március 31., illetve visszavonásig. A támogatások megítéléséről, az eljárás felfüggesztéséről, valamint a támogatás elutasításáról a Foglalkoztatási Hivatal a támogatási dokumentumok beérkezésétől számított 30 napon belül, a rendelkezésre álló források mértékét figyelembe véve, dönt. A döntéséről tájékoztatja a Perfekt megyei kirendeltségeit és Önt is.  Megállapodások, szerződések megkötéseA támogatás megítéléséről szóló döntést követően kerül sor a támogatási szerződés és az együttműködési megállapodás Foglalkoztatási Hivatal általi aláírására. A támogatási szerződés aláírása után a Foglalkoztatási Hivatal egy példányt megküld az Ön részére, és tájékoztatja a Perfekt megyei kirendeltségeit azon hallgatók listájáról, akikkel támogatási szerződést kötött.  Csatolandó dokumentumok listája:  A felnőtt által kitöltött és aláírt támogatási dokumentumok (2 példány),  Jelentkezési lap (2 példány)  Támogatás megállapítására irányuló kérelem (2 példány),  Felnőttképzési szerződés (1 példány),  Támogatási szerződés (3 példány), valamint  az esetleges Munkáltatói nyilatkozata (1 példány), továbbá  az együttműködési megállapodás (3 példány)                   Néhány jó tanács:        A munkaviszonyban állók esetén csak OKJ-s, illetve felzárkóztató képzés támogatható. Kérjük, hogy ezen célcsoport támogatási kérelmét ne küldjék be akkreditált képzések esetén.   A megyénként megállapított kvóták képzettségi szintenként különbözőek, elsősorban továbbra is állás nélküli szakképzetlenek, alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, jelentkezését várjuk – összhangban a program fő célkitűzéseivel.   A nem hiányszakmákban történő jelentkezéseket csak akkor tudjuk elfogadni, ha a képzés munkaerő-piaci indokoltságát munkáltatói igazolással tudja bizonyítani a felnőtt. A munkáltató igazolások valósságát ellenőrzik.   Forrás: www.afsz.hu        De mit tanuljunk? A választható szakmákat töltse le itt >>>          Az Ön vállalata képzéseket szervez, és szeretne jelentkezni a programba? További információk képzőknek itt >>>           „A képzés az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával valósul meg.”