Tagozat

szülők

  1. Az óvodában, iskolában az alapfeladattal megegyező felnőttoktatásra, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésére, illetve sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatására, nemzetiségi és etnikai kisebbséghez tartozók óvodai nevelésére, iskolai oktatására, két tanítási nyelvű iskolai oktatásra létrehozott intézményegység2. A középfokú oktatási intézmények felvételi információs rendszerében (KIFIR) az iskolák a különböző tanterv szerint tanító osztályait, csoportjait is tagozatnak nevezeik.

Olvasson tovább!