Tagadás

nyelvtanfolyam, nyelvtanulás

  1. nein:ezzel a szóval csak egész mondatot tagadhatunkKommst du mit? - Nein, ich bleibe zu Hause.Megjegyzés: A „nein” az eldöntendő kérdésekre adott válaszban szerepelhet csak! 2. kein/e:csak főnevet tagadhatunk vele, azt is 3 esetbenha a főnév előtt határozatlan névmás áll - ein/eha a főnév előtt semmilyen névelő, vagy névelőként viselkedő névmás sem áll a. a főnév valamilyen anyagnév - csak egyes számú alakja van b. ha a főnév többes számban áll z.B: Ich sehe einen Mann vor der Schule. -- Ich sehe keinen Mann vor der Schule.       Wir trinken heute Wein. -- Wir trinken heute keinen Wein.       Frau Mayer hat Söhne. -- Frau Mayer hat keine Söhne. 3. nicht:az össze többi esetbenHogyan tagadhatunk nicht-tel?- a magyar nyelvhez hasonlóan mindig az elé a mondatrész elé rakjuk ki a tagadószót, amit le akarunk tagadni - kivéve: ha magát az igét tagadjuk - ilyenkor a mondta végére kerül a tagadószó z.B: Ich gehe heute mit meinem Vater ins Kino. állítmány: Ich gehe heute mit meinem Vater ins Kino nicht. alany: Nicht ich gehe heute mit meinem Vater ins Kino. időhatározó: Ich gehe nicht heute mit meinem Vater ins Kino. társhatározó: Ich gehe heute nicht mit meinem Vater ins Kino. irányhatározó: Ich gehe heute mit meinem Vater nicht ins Kino. Megjegyzés: Ha nem az állítmányt tagadjuk, hanem más mondatrészt, akkor a mondatot illik folytatni a "sondern" kötőszóval. z.B: Nicht ich gehe heute mit meinem Vater ins Kino, sondern mein Bruder geht mit ihm dahin.      Ich gehe nicht heute mit meinem Vater ins Kino, sondern am Wohenende. 4. egyéb tagadószavak:  etwas -- nichtsimmer -- nie/niemalsjemand -- niemandirgendwo -- nirgendwoirgendwohin - nirgendwohinauf jeden Fall - keinesfalls/keineswegssogar -- nicht einmalsowohl...als auch -- weder...nochz.B: Wir kaufen heute auf jeden Fall das Haus. -- Wir kaufen heute keinesfalls das Haus.       Johann möchte etwas essen. -- Johann möchte nichts essen. Készítette:Turai Tímea