Szülésznő

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

A szülésznő az egészségügyi ellátást biztosító rendszerben, elsősorban azon egységekben, részlegekben tölt be szülésznői munkakört, ahol a szülészeti események történnek. Mindezen túl a szülészeti ellátás egyéb szabályozott területén is tevékenykedhet.   Munkája során, tevékenységi körében a szakmai protokollok szerint:   – önállóan végez szükségleteken alapuló ellátást, szülésznői tevékenységébe tartozó feladatokat     = élettani terhesség alatt,     = élettani szülés alatt és az újszülött ellátásában,     = szövődménymentes gyermekágy során,     = nőbeteg ápolása, gondozása során   – alapápolási feladatokat önállóan végez, annak végrehajtásához ápolási/gondozási tervet készít   – ápolási diagnózis alapján, szükségleteken alapuló ápolást, gondozást, ellátást végez     = szövődményes terhesség, szülés és gyermekágy során,     = ápolja, gondozza a nőbetegeket,     = felismeri és jelzi az orvosi segítséget igénylő állapotokat és a segítség megérkezéséig a szükséges intézkedést megteszi   – orvosi beavatkozásokban segít/asszisztál   – korszerű technikai eszközöket és eljárásokat alkalmaz a diagnosztikában, a terápiában és a dokumentációban   – ellátási körébe tartozó tevékenysége kapcsán a nők és családjuk számára egészségnevelő és tanító tevékenységet végez   – munkájában hatékonyan alkalmazza a kommunikációs és metakommunikációs technikákat   – munkáját hivatásként gyakorolja:     = a szakmai, etikai normákat betartja,     = a gondjaira bízott nőket minden életkorban autonóm személyiségnek, partnernek tekinti,     = pszichológiai-ápoláslélektani ismereteit adott szituációban alkalmazza   – a hivatás gyakorlásához regisztrációval rendelkezik, rendszeresen részt vesz az előírt továbbképző programokon   – részt vesz az ápoláskutatásban   – szakmai tudásuk fejlesztéséhez segítséget nyújt a pályakezdő szülésznők és szülésznő tanulók számára.