Szőrme és bőrkonfekcionáló

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

Termelő vállalatoknál, egyéni és társas vállalkozásoknál, továbbá szolgáltató részlegeknél:   – részt vesz a szőrme- és bőrkonfekcionáló szakma területeit lefedő szűcs, kesztyűs és bőrruha készítő munkaterületek termékkészítési folyamatában,   – kiválasztja az alkalmazott gyártástechnológiának megfelelő alap (bőr, szőrme, műbőr)- és kellékanyagot, osztályozza és minősíti azokat,   – rendelkezik a szabásminta készítés, továbbá a modellezés alapelemeinek ismeretével, képes a gyakorlatban alkalmazni azokat,   – meghatározza és a gyakorlatban alkalmazza a szakmailag indokolt gyártástechnológiai eljárást,   – elvégzi a szükséges anyagnorma, illetve gazdaságossági számításokat,   – elvégez alapvető felújítási, átszabási munkálatokat,   – folyamatosan ellenőrzi a késztermékekre vonatkozó minőségi előírásokat,   – önállóan meghatározza a gyártástechnológiai műveletek elvégzéséhez szükséges eszközöket, gépi berendezéseket, ismeri azok szakszerű kezelését, elvégzi a munkavédelmi előírásoknak megfelelő karbantartási feladatokat,   – elvégzi a munkakörével kapcsolatos adminisztrációs és dokumentációs feladatokat,   – önálló vállalkozásában üzemet működtet, üzletet vezet és irányít, a gazdálkodásra, vállalkozásra érvényes rendelkezések, valamint a munkavégzésre irányuló alapvető egészség-, munka-, tűzvédelmi, baleset-elhárítási előírások betartásával.