Szőlész-borász szaktechnikus

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

Tevékenységének magas szintű végzéséhez információkat gyűjt a szőlő és borágazat egészéről, kommunikál a szakmai szervezetekkel és az irányítása alá tartozókkal, naprakész az aktuális jogi szabályozási kérdésekben, részt vállal a vállalat gazdálkodási és pénzügyi irányításában, továbbá a piaci helyzethez alkalmazkodó kereskedelmi lépések megvalósításában.   A szőlőtermelési és borászati tevékenység keretében az alapanyag-termelés és borkészítés természeti, technikai, gazdasági feltételrendszerét értékeli, a levonható következtetések alapján irányítja a konkrét munkavégzési tevékenységet, döntéseiben érvényesíti a vállalati stratégia minőségi szempontjait, a higiéniai, gazdaságossági, környezetvédelmi és szabályozási normákat.   Gondoskodik a termeléshez szükséges eszközök kiválasztásáról, azok rendeltetésszerű üzemeltetéséről, karbantartásáról, a munkavédelmi szabályok betartásáról.   Az elvégzett tevékenységet, annak adatait nyilvántartja, a végzett tevékenységet értékeli és az elemzés eredményeit a vállalati döntésekhez közreadja.   Összességében önálló döntésekre felhatalmazott, a hozzátartozó feladatkörökben egyszemélyi felelősségű termelésirányító munkakör ellátására képes.