Szociális szakgondozó - OKJ leírás

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

OKJ-szám: 54 762 02Betölthető foglalkozás: Szociális asszisztens FEOR 3311Képzési idő: 2 év (felnőttképzésben legfeljebb 3500 óra)Tanulható iskolarendszerben és felnőttképzésben isSzükséges iskolai végzettség: érettségi Elágazások** Gerontológiai gondozó* Pszichiátriai gondozó* Szenvedélybeteg-gondozó* Szociális gondozó, szervezőSzociális, egészségügyi, oktatási és közművelődési intézményekben a szociális munkás irányításával segíti az ügyfeleket szociális problémáik önálló megoldásában.Feladatai:* az ügyfelek fogadása, adatok felvétele, a probléma megbeszélése * életvezetési segítségnyújtás, segítő beszélgetés és kapcsolattartás, családsegítés, szabadidős programok szervezése * segítségnyújtás az ügyfélnek a fizikai szükségletek kielégítésében, háztartássegítés * közvetítés az ügyféllel kapcsolatban álló segítő intézmények, valamint az ügyfél és az intézmények között * részvétel esetmegbeszéléseken * ügyfelekről naprakész dokumentáció vezetése Jellemző munkakör:* Szociális szakasszisztens Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2321 Szociális munkás3312 Mentálhigiénés asszisztensMinimális képzettségi (képesítési) feltétel:Középfokú oktatás keretében az általános gimnáziumban, szakközépiskolában, technikumban megszerzett képzettség jellemzője, hogy magasabb színvonalú általános ismeretet ad, mint a II. képzettségi szint, azonban több iskolatípusnál szükség van olyan iskolai vagy iskolán kívüli képzésre, amely megfelelő szakismerettel látja el az e képzettségi szintbe tartozókat. Elágazások*A 2006-os OKJ rendelet szerint a képzés adott pontján választhatsz, hogy a felsoroltak közül melyik szakirányban szeretnéd folytatni a tanulmányaidat. Eddig a pontig azonos tárgyakat tanulsz, bármelyik szakirányba is szeretnél továbbmenni. Szakközépiskolák, szakiskolák képzései: