Szociális, gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

A szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző emelt szintű szakmai végzettségű szakember, aki a szociális és gyámügyi igazgatás, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap- és szakellátás, valamint a nevelés-oktatás intézményeiben dolgozik. Munkáját a hivatali és intézményi hierarchiában, az őt irányító vezetőjének útmutatása szerint végzi. Feladata, hogy a szociális, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi ellátásokra vonatkozó jogszabályok értelmezése és alkalmazása alapján a hozzáforduló ügyfeleket a megfelelő támogatáshoz hozzásegítse. Az ügyfélforgalom adatai, a település lakosságának szociális jellemzői, valamint a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és nevelési-oktatási intézmények működésének ismerete alapján részt vesz a döntés-előkészítő munkában.   Az ügyintézési folyamat során végzett jellemző tevékenységek főbb csoportjai:     1. Részt vesz a szociális, gyermekjóléti ellátás és gyermekvédelem területén jelentkező szükségletek, igények feltárásában, feltérképezésében és a helyi támogatási rendszer kialakításában, működtetésében.     2. Segíti az önkormányzat képviselő-testületének, bizottságainak munkáját és együttműködik a hivatal többi szervezeti egységének munkatársaival, segíti a döntés-előkészítő munkát.     3. Ügyfeleket fogad és velük együttműködve – a jogszabályi keretek és a helyi viszonyok ismeretében – megkeresi a probléma megoldásának módját, és a megoldás érdekében intézkedéseket tesz.     4. Az államigazgatási eljárás és az adott intézmény belső szabályainak megfelelően ügyviteli és ügyirat-kezelési feladatokat lát el, a hatáskörébe tartozó ügyekben eljár.     5. Közreműködik az önkormányzat által fenntartott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, valamint nevelési-oktatási intézmények, szolgáltatások irányításával kapcsolatos feladatokban.     6. Kapcsolatot tart a jóléti intézményekkel, civil szervezetekkel. Támogatja és segíti azok létrejöttét és működését.