Szociális gondozó - OKJ leírás

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

OKJ-szám: 33 762 01Betölthető foglalkozás: Szociális és gyermekvédelmi ügyintéző FEOR 3315Képzési idő: 2 év (felnőttképzésben legfeljebb 2000 óra)Tanulható iskolarendszerben és felnőttképzésben isSzükséges iskolai végzettség:10. évfolyam elvégzése Elágazások** Fogyatékosok gondozója* Szociális gondozó és ápolóSegítséget nyújtanak az állampolgárok szociális problémáinak megoldásához.Feladatai:* a lakosság szociális helyzetének felmérése * a veszélyeztetett családok felmérése * tanácsadás az igénybe vehető szociális ellátásokról és szolgáltatásokról * segélyek, pénzbeli ellátások iránti kérelmek elbírálása és gondoskodás azok folyósításáról * kapcsolattartás a gyámhatósággal, családsegítő központtal, nevelési tanácsadóval, védőnővel, osztályfőnökkel Jellemző munkakör:* Gyámügyintéző Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:2321 Szociális munkás2322 Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó)Minimális képzettségi (képesítési) feltétel:Középfokú oktatás keretében az általános gimnáziumban, szakközépiskolában, technikumban megszerzett képzettség jellemzője, hogy magasabb színvonalú általános ismeretet ad, mint a II. képzettségi szint, azonban több iskolatípusnál szükség van olyan iskolai vagy iskolán kívüli képzésre, amely megfelelő szakismerettel látja el az e képzettségi szintbe tartozókat.Elágazások*A 2006-os OKJ rendelet szerint a képzés adott pontján választhatsz, hogy a felsoroltak közül melyik szakirányban szeretnéd folytatni a tanulmányaidat. Eddig a pontig azonos tárgyakat tanulsz, bármelyik szakirányba is szeretnél továbbmenni. Szakközépiskola, szakiskola képzései: