Szociális gondozó és szervező

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

A szociális gondozó és szervező emelt szintű szakképzettséggel rendelkező szakemberként a gondozási, ápolási alapfeladatokat irányítja és végzi a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap- és szakellátás területén.   Gondozási részegység vezetőjeként megtervezi, megszervezi és működteti a segítő folyamatot az intézményi és a területi gondozásban. Irányítja a testi, lelki és szociális gondozással kapcsolatos feladatok végrehajtását. Részt vesz az ellátást igénylők életkorához, élethelyzetéhez, egészségi állapotához és képességeihez igazodó gondozásban. A nappali intézmények, gondozási központok, illetve a bentlakásos intézmények részegységének vezetőjeként hatékonyan szervezi meg a gondozási folyamatban részt vevők munkáját. Mozgósítja az intézményi erőforrásokat, részt vesz a forrásbővítő tevékenységekben, akciókban.   Munkájának szerves része a prevenció, az önálló életvezetés támogatása. Kliense megbízása alapján és felhatalmazása mértékéig érdekképviseleti feladatokat is ellát. Szükség esetén az alapápolási és gondozási feladatokat önállóan is végzi. Irányítja, illetve elvégzi a dokumentációs és adminisztrációs munkát.   A gondozási folyamat során végzett jellemző tevékenységek főbb csoportjai     1. Felméri a gondozásra szorulók körét, igényeit, megszervezi ellátásukat.     2. Tájékoztatást nyújt a lehetséges szociális ellátásokról és közreműködik ezek igénybevételében.     3. Irányítja a vezetése alá tartozó szervezeti egységet és közreműködik a működéshez szükséges feltételek megteremtésében.     4. Közvetlen gondozási feladatokat lát el és irányítja beosztottjainak ilyen irányú tevékenységét.     5. Az orvos utasításainak megfelelően alapápolási feladatokat lát el és irányítja beosztottjainak ilyen irányú tevékenységét.     6. Szervezi az egyéni és csoportos foglalkoztatásokat, az ellátásban részesülők rehabilitációját.     7. Más segítő szakemberekkel együttműködve segítséget nyújt a pszichés problémák megoldásában.     8. A munkaköréhez kapcsolódó adminisztrációs és dokumentációs feladatokat ellátja.