Szociális gondozó és ápoló

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

A szociális gondozó és ápoló az a középfokú szakképzettségű szociális szakember, aki a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap- és szakellátás területén ápolási és gondozási alapfeladatokat lát el. Tevékenységét az ellátást igénybe vevő saját környezetében vagy intézményi keretek között végzi. Feladatait munkacsoport tagjaként, emelt szintű szakképesítésű vagy felsőfokú végzettségű szakember irányítása mellett látja el.   Munkája során segítséget nyújt az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális és lakókörnyezeti szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve a kliens életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát. Segítséget nyújt továbbá az ellátást igénybe vevő fizikai és szellemi képességének fenntartásához, használatához és fejlesztéséhez. Az ellátást igénybe vevő állapotától függően elvégzi a szükséges háztartásvezetési tevékenységeket. A kliens megbízása alapján és felhatalmazása mértékéig érdekképviseleti feladatokat is ellát.   Elvégzi a tevékenységéhez kapcsolódó adminisztrációs teendőket.   A gondozási folyamat során végzett jellemző tevékenységének főbb csoportjai:     1. Részt vesz a kielégítetlen szükségletek felismerésében, feltárásában és ezek megoldásához közvetlen segítséget nyújt.     2. Segítséget nyújt az ellátást igénybe vevő számára szükséges szociális ellátások és szolgáltatások igénylésében.     3. Részt vesz az ellátást igénybe vevő közvetlen testi, lelki és szociális gondozásában, szükség esetén háztartásvezetési és gazdálkodási feladatokat lát el.     4. Az orvos utasításainak megfelelő alapápolási feladatokat lát el.     5. Közreműködik az egyéni és csoportos foglalkoztatásban és a rehabilitációban.     6. Jelzi a pszichés problémákat, és más segítő szakemberekkel együttműködve segítséget nyújt azok megoldásában.     7. A munkájához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat lát el és vezeti a szakmai dokumentációt.