Szobrász (az anyag és a tevékenység megjelölésével)

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

A szobrász olyan vizuális képzettséggel, rajzi, plasztikai gyakorlattal és ismeretekkel rendelkező szakember, aki képes a szobrászat területén önállóan, kreativitással megoldani szakmai és esztétikai feladatokat.   A szobrászatban használatos anyagokból (agyag, kő, fa, fém, gipsz, műanyagok) megmintáz (kifarag, vés, domborít) ornamentális (díszítő jellegű) formákat és figurális plasztikai ábrázolásokat.   A plasztikai feladatok megmintázása előtt elkészíti rajzban a terveket, vázlatokat, a kivitelezésben alkalmazza a szükséges szakmai ismereteket. A plasztikai tárgyak megvalósításánál a feladattól függően pozitív-negatív, illetve sokszorosító formákat, eljárásokat használ. A plasztikákat, formákat kézi műveletekkel készíti el, de alkalmaz különféle gépi eljárásokat is.   Átfogó művészi, művészettörténeti ismeretekkel rendelkezik, ami képessé teszi tervezési, kivitelezési feladatok megoldására önálló vállalkozóként is, valamint tanulmányai folytatására művészeti főiskolákon, egyetemeken.     B) A szobrász (díszítőszobrász) szakképesítés munkaterületének leírása   A díszítőszobrász új és felújításra váró vagy műemléki védettség alatt álló épületekben díszítő gipszszobrászati munkákat végez. Stílus- és eljáráshű rekonstrukciós feladatokat old meg, műemlékvédelmi szakember, restaurátor, képző- és iparművész, illetve tervezőépítész szakmai irányításával.   Vizuális, rajzi és plasztikai képzettsége alkalmassá teszi, hogy megfelelő szakmai színvonalon elkészítse külső és belső téri épületdíszítő elemek mintadarabjait, prototípusait, valamint a sokszorosításhoz szükséges különböző anyagú gyártóformákat.   Restaurálja a megsérült díszítőelemeket, pótolja azok hiányzó részeit. Részt vesz a sorozatban készülő díszítőelemek szériagyártásában és a beépítésre kerülő tárgyak (ornamensek) elhelyezésében. Ha technológiailag szükséges, elvégzi a kész munkák felületkezelését. Alapos szakmai, művészi, művészettörténeti ismeretei képessé teszik arra, hogy kivitelezési feladatokat önálló vállalkozóként is megoldjon, illetve képes legyen tanulmányai folytatására művészeti főiskolákon is.     C) A szobrász (kőszobrász) szakképesítés munkaterületének leírása   A kőszobrász olyan vizuális, rajzi, plasztikai alapismeretekkel rendelkező szakember, aki különböző kövekből kézi és gépi eljárásokkal díszítőalakzatokat, valamint figurális plasztikai ábrázolásokat kifarag. Új és felújítandó, védettség alatt álló alkotások, emlékművek kőszobrász restaurációs munkáit végzi, műemlékvédelmi szakember, restaurátor, képző- és iparművész, illetve építészmérnök irányításával.   Kőből készít nyíláskereteket, párkányokat, oszlopokat, oszlopfőket, pilléreket, erkély- és lépcsőelemeket, toronydíszeket, emlékműveket, sírköveket, külső és belső téri szobrokat.   Széles körű szakmai, művészi, művészettörténeti ismeretekkel rendelkezik, ami képessé teszi kőszobrászi feladatok elvégzésére önálló vállalkozás formájában is, továbbá tanulmányai folytatására magasabb szinten, művészeti főiskolákon, egyetemen.