Szóbeli témakörök a BME nyelvvizsgához

nyelvtanfolyam, nyelvtanulás

Alapfok:Szóbeli témalista: Témakör Alpontok Az egyén tulajdonságai - külső megjelenés leírása- jellem, személyiség leírása Az egyén megjelenése - öltözködés(i) szokások Barátság, partneri kapcsolatok - barátság- diák- munkatársi kapcsolatok- partner-kapcsolatok Család - vizsgázó családja - családi munkamegosztás (háziasszony -háziférfi)- generációk együttélése (idősek helyzete) Lakás, lakókörnyezet - vizsgázó lakása/háza- lakberendezés, bútorok- háztartási munkák és gépek Ünnepek és ünnepnapok - privátszféra ünnepei (születésnap, névnap, karácsony, ...) Olvasás - televízió, videó, mozi - olvasás (könyv, újság, könyvtár, internet)- tv, mozi, videó Művelődés - zene (hallgatás, hangverseny, opera, zenélés)- színház- múzeum, kiállítások Hobbik - bulik, bálok, búcsúk- háziállatok és díszállatok- szoba-növények, kertészkedés Tanulás, oktatás, iskolarendszer - vizsgázó iskolai múltja és jelene, végzettsége- nyelvtanulási tapasztalatai, idegen nyelvek szerepe Munka - vizsgázó és környezete foglalkozása- álláskeresés módjai Sport - vizsgázó sporttevékenysége, kedvenc sportjai Egészség - egészséges és egészségtelen táplálkozás, ételek - egészséges életmód jellemzői- hétköznapi betegségek, orvosnál, fogorvosnál Szolgáltatások - vendéglátóipari üzemegységek Vásárlás - napi bevásárlás, élelmiszerek- üzletközpontok - sarki kisbolt- piac -szupermarket - csomagküldõ szolgálatok - raktáráruházak, vásárlás az interneten Közlekedés - vizsgázó napi közlekedése- városi tömegközlekedés (taxi is)- helyközi közlekedés (repülő, hajó is)- egyedi közlekedés (autó, motor, kerékpár)- gyalogosan a városban Kül- és belföldi utazás megszervezése - szállás-lehetőségek, szállásfoglalás- jegyváltás, menetrend, kedvezmények- kereskedelmi szálláshelyek Időjárás, évszakok, környezetvédelem - időjárás, évszakok - háztáji környezetvédelem (szelektív szemétgyűjtés, otthoni energiatakarékosság) Telekommunikácó - postai szolgáltatások (távirat, csomagfeladás, pénzfeladás)- (mobil)telefon, fax- számítógép (e-mail, internet)- levelezünk még egyáltalán?, üdvözlőlapok Magyarország - vizsgázó lakóhelye- főbb turisztikai attrakciók A célnyelv országa(i) - Ezt a témakört az egyes nyelvekre értelemszerűen külön kell kidolgozni  Elvárható ismeretszint alapfokon ami a legnépszerűbb tankönyvekben szerepel. Középfok:Szóbeli témalista: Témakör Alpontok Az egyén - külső megjelenés leírása- jellem, személyiség leírása - tipikus /ideális férfi és nő- divat, öltözködési szokások- szépségápolás Emberi kapcsolatok - barátság- diák- munkatársi kapcsolatok- partnerkapcsolatok Család - családmodellek (egy-sok gyerek, egyszülős család)- családi munkamegosztás (háziasszony – “háziférfi”)- generációk együttélése (idősek helyzete) Ember és társadalom - szociális ellátások (nyugdíj, egészségbiztosítás, munkanélküli segély)- társadalmi mozgalmak (civil szervezetek, szakszervezet, klubok, egyesületek)- közbiztonság, bűn, bűnüldözés- munkanélküliség Lakás - vizsgázó lakása/háza - lakberendezés, lakáskultúra- háztartási munkák és gépek- lakással kapcsolatos költségek, lakáskarbantartás- az ideális otthon Lakásviszonyok - vidéki, városi életforma- lakhatási viszonyok (tulajdon, bérlet, albérlet, kollégium) - lakás, családi ház - lakásszerzési lehetőségek Ünnepek és ünnepnapok - családi ünnepek (születésnap, névnap, évfordulók)- állami ünnepek- egyházi ünnepek- szokások Szabadidő – olvasás, televízió, videó, mozi - olvasás (könyv, újság, könyvtár, internet)- tv, mozi, videó- olvasás kontra tv- tv kontra mozi Szabadidő – művelődés, szórakozás - zene (hallgatás, hangverseny, opera, zenélés)- színház- múzeum, kiállítások Szabadidő - szórakozóhelyek- baráti összejövetelek- hobbik- a kikapcsolódás egyéb lehetőségei Oktatás, tanulás - iskolarendszer, iskolatípusok Magyarországon- iskolarendszer, iskolatípusok a célnyelv országában- iskolai élmények- felsőoktatás- a tanulás, továbbképzés más lehetőségei- diákcsere, diákmobilitás- felsőoktatás- a tanulás, továbbképzés más lehetőségei- diákcsere, diákmobilitás Idegen nyelvek, nyelvtanulás - az idegen nyelvek szerepe, szükségessége - nyelvtanulási lehetőségek - nyelvtanulási tapasztalatok Munka és egyén - munkaidő (részmunkaidő, alkalmi munkák, több műszak, álláshalmozás)- álláskeresés módjai - népszerű szakmák - külföldi munkavállalás (előnyök, hátrányok) - karrier és/vagy család Munka és társadalom - foglalkozások presztizse - munkanélküliség, ellátások- pályakezdők a munkaerőpiacon Sport - egészséges életmód - vizsgázó sporttevékenysége, kedvenc sportjai - tömegsport- versenysport - trendek: extrém sportok - sportolási lehetőségek Egészség - egészséges és egészségtelen táplálkozás, ételek  - egészséges életmód jellemzői- egészségügyi ellátások Betegség - korunk leggyakoribb betegségei(rák, infarktus, keringési zavarok,AIDS) és megelőzése- szenvedélybetegségek (alkohol, drog, dohány)- stressz, pszichés eredetű betegségek - orvosi ellátás Szolgáltatások - vendéglátóipari egységek - pénzintézetek (fizetési módok, pénzügyi műveletek)- javíttatás, karbantartás - egyéb szolgáltatások - segélyszolgálatok (mentő, tűzoltóság, rendőrség, autóklub) Vásárlás - napi bevásárlás- tartós fogyasztási cikkek beszerzése - üzlettípusok (üzletközpontok, sarki kisbolt, piac, szupermarket, csomagküldő szolgálatok, raktáráruházak, vásárlás az interneten)- akciók, árleszállítások - a vizsgázó és korunk vásárlási szokásai Közlekedés - városi tömegközlekedés  - helyközi közlekedés - egyedi közlekedés (autó, motor, bicikli)- tömegközlekedési problémák- egyéni közlekedési problémák Kül- és belföldi utazás - utazási előkészületek (szükséges utiokmányok, biztosítás, oltások)- preferált uticélok, vakációs tevékenységek- utazásfajták (nyaralás, hivatalos, üzleti, tanulmányút, konferenciák)- társasutazás: igen vagy nem- nyelvtudás és utazás Időjárás, évszakok, környezetvédelem - időjárás, évszakok- környezetvédelmi problémák és veszélyek    (víz, levegő, talaj, zaj, ózonlyuk, globális felmelegedés) - környezetvédelem otthon (szelektív szemétgyűjtés, otthoni energiatakarékosság)- környezetvédelem a közlekedésben Telekommunikáció - telefon, mobiltelefon, fax - számítógép (e-mail, internet) - a számítógép szerepe az életünkben - levelezés Magyarország - vizsgázó lakóhelye - főbb turisztikai attrakciók- főbb kulturális attrakciók- Mo. és a világ - NATO és EU A célnyelv országa(i) - Ezt a témakört az egyes nyelvekre értelemszerűen külön kell kidolgozni vagy az országismereti tudást a fenti témaköröknél szervesen mérni.  Felsőfok:Szóbeli témalista: Témakör Alpontok Az egyén - jellem, személyiség leírása- tipikus/ideális férfi és nő - divat, öltözködés, trendek- szépségápolás, kozmetikai sebészet Emberi kapcsolatok - barátság - diák- munkatársi kapcsolatok- partnerkapcsolatok- elmagányosodás Család - családmodellek (egy-sok gyerek, egyszülős család)- demográfiai trendek- válások okai - alternatív együttélési formák- családi munkamegosztás (háziasszony – “háziférfi”)- generációk együttélése (idősek helyzete) Ember és társadalom - szociális ellátások (nyugdíj, egészségbiztosítás, munkanélküli segély)- társadalmi mozgalmak (civil szervezetek, szakszervezet, klubok, egyesületek)- politikai berendezkedés (pártok, parlament, államforma, választások)- multikulturális társadalom (kisebbségek, külföldiek, vallási csoportok) Társadalmi problémák - privilegizált ill. hátrányos helyzetű társ. csoportok- értelmiség meghatározása, helyzete, szerepe- munkanélküliség- a társadalom elöregedése - konformisták és deviánsok- közbiztonság, bűn, bűnüldözés- migráció Lakás, lakóhely - lakberendezés, lakáskultúra- lakással kapcsolatos költségek, lakáskarbantartás - vidéki, városi életforma- az ideális otthon Lakásviszonyok - lakhatási viszonyok (tulajdon, bérlet, albérlet, kollégium)- lakásszerzési lehetőségek (építkezés, vétel, lakáshitelek, szociális lakások) - lakáshelyzet a mai Mo.-n Ünnepek és ünnepnapok - családi ünnepek (születésnap, névnap, évfordulók), szokások- állami ünnepek- egyházi ünnepek- ünnepnapok, hétköznapok Szabadidő - Olvasás, televízió, videó, mozi - olvasás (könyv, újság, könyvtár, internet) - olvasás kontra tv, mozi videó - tv kontra mozi Szabadidő – művelődés, szórakozás - zene (hallgatás, hangverseny, opera, zenélés)- színház- múzeum, kiállítások Szabadidő - nyilvános szórakozóhelyek - baráti összejövetelek, vendégség- hobbik- háziállatok és díszállatok- szobanövények, kertészkedés, barkácsolás- a kikapcsolódás egyéb lehetőségei Oktatás, tanulás - iskolarendszer, iskolatípusok Magyarországon - iskolarendszer, iskolatípusok a célnyelv országában- iskolai élmények - felsőoktatás- a tanulás, továbbképzés más lehetőségei- diákcsere, diákmobilitás- esélyegyenlőség az oktatásban, (tömeg- vagy elitképzés)- permanens tanulás - öröm vagy kényszer?- jogok és kötelességek az iskolában (autoritás – demokrácia) Idegen nyelvek, nyelvtanulás - az idegen nyelvek szerepe, szükségessége- nyelvtanulási lehetőségek- nyelvtanulási tapasztalatok- mesterséges ill. holt nyelvek ismerete Munka és egyén - munkaidő (részmunkaidő, alkalmi munkák, több műszak, álláshalmozás) - álláskeresés módjai- népszerű szakmák- külföldi munkavállalás (előnyök, hátrányok)- karrier és/vagy család Munka és társadalom - foglalkozások presztizse - munkanélküliség, ellátások- magán- és állami szféra a gazdaságban- pályakezdők a munkaerőpiacon- globalizáció Sport - egészséges életmód- vizsgázó sporttevékenysége, kedvenc sportjai- tömegsport- versenysport- trendek: extrém sportok - sportolási lehetőségek- az állam szerepe Egészség - egészséges és egészségtelen táplálkozás, ételek  - egészséges életmód jellemzői- egészségügyi ellátások Betegség - korunk leggyakoribb betegségei(rák, infarktus, keringési zavarok,AIDS) és megelőzése-szenvedélybetegségek (alkohol, drog, dohány) - stressz, pszichés eredetű betegségek- fogyatékosok - integrálni vagy szegregálni- az állam szerepe a megelőzésben Szolgáltatások - vendéglátóipari egységek- pénzintézetek (fizetési módok, pénzügyi műveletek)- javíttatás, karbantartás- egyéb szolgáltatások Vásárlás - tartós fogyasztási cikkek beszerzése - üzlettípusok (üzletközpontok, sarki kisbolt, piac, szupermarket, csomagküldő szolgálatok, raktáráruházak, vásárlás az interneten)- akciók, árleszállítások- fogyasztói társadalom- reklámok szerepe- korunk vásárlási szokásai Közlekedés - városi tömegközlekedés  - helyközi közlekedés - egyedi közlekedés (autó, motor, bicikli)- tömegközlekedési problémák- egyéni közlekedési problémák Kül- és belföldi utazás - utazási előkészületek (szükséges utiokmányok, biztosítás, oltások)- utazási trendek - preferált uticélok, vakációs tevékenységek- utazásfajták (nyaralás, hivatalos, üzleti, tanulmányút, konferenciák)- társasutazás: igen vagy nem- nyelvtudás és utazás- turizmus Magyarországon Időjárás, évszakok, környezetvédelem - jóléti társadalom és környezet - környezetvédelmi problémák és veszélyek    (víz, levegő, talaj, zaj, ózonlyuk, globális felmelegedés)- az egyén ill. a társadalom felelőssége- környezetvédelem otthon (szelektív szemétgyűjtés, otthoni energiatakarékosság)- környezetvédelem a közlekedésben Telekommunikáció - telefon, mobiltelefon, fax- számítógép (e-mail, internet)- a számítógép szerepe az életünkben- levelezés Tudomány - tudományos fejlődés (biológiai kutatások, új gyógyszerek, géntechnológia) - atomenergia: igen vagy nem- alternatív energiaforrások Magyarország - vizsgázó lakóhelye- főbb turisztikai attrakciók - főbb kulturális attrakciók- Mo. és a világ - NATO és EU A célnyelv országa(i) - Ezt a témakört az egyes nyelvekre értelemszerűen külön kell kidolgozni. Elvárható ismeretszint felsőfokon nem csak z, amit a magyar tömegkommunikációból meg lehet tudni, hanem valamennyire ismerni kell az adott ország sajtóját stb. is.Forrás:BME nyelvvizsgaközpontSzerkesztette:Turai Tímea