Szerkezetlakatos

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

A szerkezetlakatos szakmunkás szerkezeti elemeket készít, könnyű- és nehéz-, acél- és fémszerkezetek előgyártása, épületek, csarnokszerkezetek, nyílászárók készítése, tartályok, kazánszerkezetek készítése, javítása, szerelése műszaki dokumentációk alapján. – Szakmai munkáját, amely a szellemi tevékenység elemeit is tartalmazza, nagyfokú önállósággal szervezi, végzi, ellenőrzi.

Ennek érdekében képes: – az egyértelmű rajzolvasásra,

– a rendelkezésre álló szerszámgépek (univerzális, NC), gépesített kéziszerszámok, speciális alakítógépek kezelésére és folyamatos működtetésére,

– az elvégzendő technológiának megfelelő ipari szerkezetek, lakatos és kovács díszítő munkák, előre- és helyszíni gyártás, szerelés alkalmazására, építőmesteri és szakipari tevékenységgel,

– a helyes szerszám megválasztására, élezésére, segédeszközök, készülékek használatára, készítésére,

– a technológiai fegyelem betartására,

– a minőségi munkavégzésre, a technológia által megkövetelt gyakorisággal, és a munkafeladat végeztével a munkadarab méreteinek mérésére, alakjának ellenőrzésére,

– a nagy értékű eszközök (mérő-, ellenőrző, géptartozék, gépek stb.) előírás szerinti ápolására, védelmére,

– környezetében a munkavédelmi, tűzvédelmi, baleset-elhárítási, környezetvédelmi előírások maradéktalan betartására és betartatására.