Számviteli szakügyintéző

felsőfokú szakképzés, FSZ

A számviteli szakügyintéző munkáját alapvetően a vállalkozásoknál elvi irányítás mellett önállóan végzi.   Szakmai feladatához tartozik a számviteli információs rendszer szabályozásával, az éves beszámoló elkészítésével és elemzésével, a számviteli feladatok végrehajtásával, a számviteli politika kialakításával, továbbá a gazdálkodási feladatok ellátásával és elemzésével kapcsolatos tevékenységek végzése.   A számviteli szakügyintéző munkája során jogszabályokat alkalmaz, számviteli információt, adatot gyűjt, nyilvántart és szolgáltat, szervezési szabályozási és elemzési feladatokat végez, önálló döntéseket hoz, ellenőrzéseket végez, intézkedéseket kezdeményez saját hatáskörön túlmenő ügyekben. A számviteli információs rendszer szabályozásában az előkészítéstől az ellenőrzésig részt vesz.   Feladatai közé tartozik a vállalkozás vezetési munkájának segítése és támogatása.   Informatikai, irodatechnikai és AV eszközöket alkalmaz, az adott feladatnak megfelelően a rendelkezésre álló eszközpark rendeltetésszerű használatával.