Szakrestaurátor (a szak megjelölésével)

OKJ, szakmakereső, OKJ tanfolyam

A szakrestaurátor munkaterülete magában foglalja a műtárgyvédelmi asszisztens munkaterületét. Azonfelül képes az adott tárgy készítéstechnikai jellemzőinek meghatározására, a károsodások okának, jellegének és mértékének felmérésére, leírására. A tisztításon és megerősítésen túlmenően képes a szakterületének megfelelő tárgyak konzerválásának/restaurálásának, a műtárgyak raktárban és kiállításokon való biztonságos elhelyezésének, valamint csomagolásának, mozgatásának előkészítésére és felügyeletére. Együttműködik a múzeum okleveles restaurátor(ai)val és tudományos munkatársaival természettudományos szakemberekkel, az adott szakterület műtárgyaival kapcsolatos történeti, kultúrtörténeti, művészettörténeti, néprajzi, vallás- és technikatörténeti információk összegyűjtésében és feldolgozásában. További feladata a szakterületének megfelelő általa végzett kezelések dokumentálása, konzerválási/restaurálási terv elkészítése, az anyagvizsgálat, valamint az elvégzett anyagvizsgálatok eredményének ismeretében a szakterületének megfelelő konzerválás/restaurálás elvégzése.