Sujtólég és robbanásbiztos villamosberendezés kezelő

felnőttképzés, OKJ, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam, szakmunkásképzés

– Munkaterületek:       = a bányák sújtólég-, szénporrobbanás-, gázkitörés-veszélyes bányatérségeinek, illetőleg munkahelyeinek sújtólégbiztos védelmi módú villamos berendezései,       = a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, valamint a tűz- és robbanásveszélyes helyiségeknek, szabadtereknek robbanásbiztos védelmi módú villamos berendezései.     – Végezhető tevékenységek:       = a sújtólég- és robbanásbiztos védelmi módú villamos gyártmányok irányítással végzett szerelése, üzembe helyezése, üzemeltetése, felülvizsgálata, karbantartása,       = a sújtólég és robbanásbiztos védelmi módú villamos gyártmányok irányítással végzett javítása, részvétel azok javítás utáni minősítésében.