Sportszervező, menedzser

felnőttképzés, OKJ, szakmakereső, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam

A sportszervező, -menedzser alkalmas a sportszervezetek alapszabályban rögzített célkitűzései és feladatai megvalósításának megszervezésére, ennek keretében a rendelkezésre álló személyi, tárgyi és anyagi feltételek célszerű, hatékony összehangolására, a szervezet optimális működtetésére és fejlesztésére.     A szakképesítés legjellemzőbb munkaterületei:   a) az országos hatáskörű sportszervezeteknél ügyintéző   b) a sportegyesületeknél (diák-sportegyesületeknél) – a működtetett szakosztályok kategóriájától, valamint a foglalkoztatott sportolók minősítésétől és számától függően – szakmai vezető, ügyintéző   c) a megyei és a települési önkormányzatok polgármesteri hivatalainál a testneveléssel és a sporttal foglalkozó ügyintéző   d) a lakossági testedzési igények kielégítésére létrehozott sport- és rekreációs vállalkozásoknál felelős vezető, illetve szakmai ügyintéző   e) a sportesemények szervezésével és lebonyolításával foglalkozó szervezeteknél szakmai ügyintéző.