Sportoktató (a szakág megjelölésével)

felnőttképzés, OKJ, szakmakereső, felnőttoktatás, OKJ tanfolyam

A sportoktató mindenekelőtt a sportegyesületekben alapfokú edzői (nevelő, oktató, képző) tevékenységet végez. Ennek keretében megtanítja a sportág legalapvetőbb technikai, taktikai és szabályismereteit, felkészíti tanítványait a versenyekre. Oktató, nevelő, képző tevékenysége eredményeként a tanítványok alkalmassá válnak a sportszerű versenyzésre, sportteljesítményük folyamatos és fokozatos növelésére, az egészséges életmód – ennek részeként a rendszeres testedzés, sportolás – népszerűsítésére.   A sportoktató sportágában versenyeket szervez és részt vesz azok lebonyolításában. Kapcsolatot tart a sportágában érintett sportszervezetekkel és intézményekkel, képviseli a sportág érdekeit.   Igény szerint közreműködik a nevelési-oktatási intézmények sporteseményeinek szervezésében és lebonyolításában. A lakossági testedzés (szabadidősport) terén felsőbb szintű vezető irányításával részt vesz a szabadidőközpontok, -klubok, illetőleg sporttanfolyamok munkájában, ilyen jellegű foglalkozásokat szervez.   Felügyelőként, nevelőként, sportági képzettségének megfelelő programok szervezésével közreműködik a diákok szünidei foglalkoztatásában, a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésének megszervezésében.